La crisi econòmica actual ha evidenciat que “cal un canvi de paradigma social i econòmic”, segons la Candidatura d’Unitat Popular, que demana al ple que la contractació pública reusenca tingui en compte clàusules que fomentin “la cooperació, la corresponsabilitat i el compromís social per projectar un futur allunyat del model merament competitiu i cercador únicament del lucre empresarial i financer que explica la situació actual”, ha assegurat Marta Puig.

La CUP demana ara a l’administració pública que es reponsabilitzi i no faci “ulls clucs a la greu situació actual que genera problemes socials, personals, psicològics o de mera supervivència per a una gran part de la població després d’anys d’atur, retallades, precarització de les condicions de vida i pèrdua de drets laborals aconseguits”.

En aquest sentit, la formació valora positivament que al ple del dia 19 de desembre del 2016 s’incloguessin les clàusules socials en la contractació pública de l’Ajuntament i ens dependents però demana anar més enllà tenint en compte, entre d’altres, el compromís del Govern de la Generalitat pel món cooperatiu amb les iniciatives arreu del territori en el marc del programa Aracoop, per obra del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat.

La CUP de Reus, en primer lloc, demana iniciar un debat social amb sindicats, administració, pimes, entitats ciutadanes per tal d’elaborar posteriorment una guia de contractació pública social.

D’altra banda demana introduir noves clàusules socials addicionals que introdueixin criteris de seguretat i salut laboral amb la designació d’una persona de contacte vinculada amb l’empresa adjudicatària amb dedicació exclusiva  per a la detecció de possibles incidències que sorgeixin en aquest àmbit. També volen introduir introduir un punt específic pel qual les empreses adjudicatàries de serveis municipals creïn un canal obert per a rebre qualsevol demanda de mediació per part de treballadors afectats o bé introduir criteris d’igualtat de gènere en la contractació pública, com ara que l’empresa adjudicatària realitzi, durant l’execució del contracte, un mínim d’accions de sensibilització i formació en matèria d’igualtat i conciliació recollits amb la normativa vigent, entre d’altres.

Des de la formació també es reclama al ple que s’inclogui anualment un informe sobre sobre l’aplicació de les clàusules socials en la contractació pública de l’Ajuntament i sobre les incidències al voltant de les clàusules aprovades i que s’iniciïn els treballs per configurar clàusules mediambientals en la contractació pública de l’Ajuntament de Reus.