La CUP demanarà al Consell d’Administració de Reus Serveis Municipals (INNOVA) de demà, que es replantegi la proposta del govern de presentar el recurs al Tribunal de Cuentas centrant-se exclusivament en les costes judicials, com apunta el bufet Roca i Junyent, i plantegi un recurs en la línia expressada pel seu propi advocat.

Avui la CUP ha pogut tenir accés a la sentència del Tribunal de Cuentas en relació al “Cas Shirota”, com a part de l’expedient que es portarà demà a votació al Consell d’Administració de RSM, per avaluar la viabilitat de presentar un recurs al respecte.

El conseller Edgar Fernández ha recordat que “la CUP es va veure obligada a retirar-se d’aquest procediment, però va ser a raó d’una proposta portada per la CUP al Consell d’Administració d’INNOVA, que l’Ajuntament s’hi va personar, ja que no s’entenia que la principal perjudicada per aquests fets en quedés al marge”.

Fernández considera que, després de llegir la sentència del Tribunal de Cuentas, “és imprescindible que l’Ajuntament presenti un recurs al respecte, ja que al nostre entendre, aquesta sentència no té en compte qüestions centrals sobre la constitució d’aquesta empresa, que sí que han estat analitzades pel jutjat d’instrucció número 3 de Reus on també s’està instruint pel que fa a la vessant penal”.

En aquest mateix sentit, també respon l’advocat de l’Ajuntament en l’informe que ha redactat i que consta en l’expedient del proper Consell d’Administració de Reus Serveis Municipals, sobre la viabilitat jurídica de presentar aquest recurs. “Coincidim completament amb els arguments que l’advocat de l’Ajuntament esgrimeix per tal de motivar la presentació d’aquest recurs” ha exposat el conseller.

No obstant, en l’expedient del Consell d’Administració també consta un informe del bufet d’advocats Roca i Junyent, sobre el qual “desconeixem la motivació del seu encàrrec i en quin espai s’ha decidit”, en que es plantegen dubtes al respecte del criteri i l’actuació de l’advocat de l’Ajuntament.

La consellera Marta Llorens, considera “que l’informe d’aquest bufet no ha tingut en compte tota la informació relativa a aquest cas, sinó que simplement s’ha basat en l’expedient que consta al Tribunal de Cuentas on s’obvien determinats aspectes centrals, i que per tant, les seves conclusions no són rellevants”.

Per aquest motiu, des de la CUP no entenen perquè la proposta d’acord del Consell d’Administració de Reus Serveis Municipals es limita a presentar un recurs centrat exclusivament en les “costes judicials” quan el seu propi advocat argumenta perfectament les deficiències en el contingut de la sentència sobre aquest cas.

Llorens ha afegit que “des de la CUP no ens queda més remei, doncs, que exigir al Consell d’Administració que es presenti un recurs en la línia del que planteja l’advocat del propi Ajuntament, tenint en compte les limitacions que ja hem exposat de l’informe del bufet Roca i Junyent”.

 

Candidatura d’Unitat Popular de Reus

Reus, 25 de maig de 2017