La CUP presentarà fins a tres propostes en el proper Ple de la Diputació, tot i el Decret de presidència de limitar-les a dues, ja que se presenten conjuntament amb d’altres partits. Aquest és un dels molts exemples “del funcionament arbitrari, presidencialista i jeràrquic” que té la Diputació de Tarragona per manca d’un Reglament Orgànic, que reguli el funcionament de la institució, ha denunciat el diputat Edgar Fernández.

La redacció d’un Reglament Orgànic és una petició que l’ex-diputat David Vidal ja va plantejar fa més d’un any, i que tot i el compromís del govern d’estudiar-ho no s’ha tirat endavant. La Diputació de Tarragona i la d’Alacant són les dues úniques del país que no disposen d’aquest reglament, el que provoca que hi hagi molts buits en la regulació del funcionament de la institució que acaben sent arbitrats des de presidència.

El diputat Edgar Fernández, ha denunciat que aquests buits han generat una limitació dels drets del grup polític de la CUP que no es produeixen en cap altra institució del país, com és l’exemple del vet de presidència a que mocions de la CUP es puguin debatre públicament al Ple. A banda, Fernández, també ha plantejat la necessitat de regular d’altres mecanismes de funcionament de la Diputació com és la participació ciutadana, totalment inexistent a l’ens. La moció també compte amb el suport inicial d’ERC, però confia en que reculli el suport de la majoria de grups, ja que “no s’està demanant res que no existeixi en lloc, sinó simplement, definir clarament quines són les regles de funcionament de la casa, igual com succeix a tots els consells comarcals i a la majoria d’ajuntaments grans del territori”.

La segona de les propostes que la candidatura de l’esquerra indepependentista presentarà al Ple, planteja la necessitat d’analitzar tècnicament els avantatges i inconvenients de gestionar de forma directa els serveis que presta la Diputació. Actualment, es planteja automàticament la realització de concursos de contractació a empreses externes, sense valorar la idoneïtat que aquests serveis els pugui gestionar la Diputació amb personal i recursos propis.

Segons Fernández, hi ha molts d’aquests serveis que gestionats de forma directa suposarien un estalvi econòmic, una major qualitat del servei, unes millors condicions laborals de les treballadores i un major control en la gestió i execució del servei per part de la Diputació. Per aquest motiu, Fernández espera el suport de tots els grups polítics, ja que la moció “només planteja que es realitzi aquest estudi cada cop que es plantegi l’externalització d’un servei per poder valorar de forma objectiva quina és la millor manera de fer-ho”.

La tercera, i darrera moció que signa la CUP al Ple, és una moció en suport a la Marxa d’Unió de Pagesos que ha començat justament avui. La CUP recorda que aquesta moció ja s’hauria d’haver debatut en el Ple anterior, però que va decidir ajornar-la per sumar els suports de la resta de partits. Finalment, CiU i PSC s’hi sumaran, el que ha provocat la “sorpresa” dins la CUP en observar que ERC ha presentat una moció alternativa. Fernández no comprèn la decisió dels republicans i espera que finalment retirin la mocio i es pugui aprovar amb majoria absoluta la proposta del sindicat agrícola. Per últim, la CUP ha denunciat un cop més que una moció d’ERC de suport als càrrecs electes perseguits per l’aparell judicial espanyol, continua sense poder ser debatuda al Ple, posant de manifest un cop més, les mancance democràtiques de la institució.