La CUP presentarà al Ple de divendres a la Diputació de Tarragona dues mocions (el màxim permés des de Presidència) per tal que siguin debatudes. La primera, oferir recursos i assessorament als municipis per promoure unes festes majors més sostenibles a nivell de residus, accesssibles a les persones amb mobilitat reduïda i on es faci prevenció de la violència masclista. La segona, garantir la salut de les seves treballadores després d’haver detectat les greus deficiències en les condicions de salut en el treball a una planta sencera de l’Edifici Síntesi.

Pel que fa a la primera de les mocions presentades, tenint en compte la iniciativa de diversos municipis -ja sigui per part dels seus ajuntaments o de la societat civil-, així com de la iniciativa del Servei d’Atenció al Ciutadà de la Diputació de Tarragona que desenvolupa programes com l’e-catàleg, des del Grup Polític de la CUP s’insta a la Diputació a fer un pas més en el suport de l’ens supramunicipal en el suport als ajuntaments -especialment els dels municipis més petits- en l’organització de les festes majors.

En aquest sentit, les tres línies de treball que la CUP emplaça a desenvolupar als serveis tècnics de la Diputació, són: a nivell medioambiental, i especialment en la generació i gestió dels residus, amb mesures com ara els gots reutilitzables o els lavabos mòbils; a nivell d’accessibilitat i inclusió, mesures com ara la programació d’activitats que tinguin en compte les persones amb discapacitat sensorial o la reserva d’espais a la via pública a persones amb dificultats de mobilitat; i, per últim, desenvolupar tasques de prevenció i gestió vers les agressions sexistes, amb mesures com ara l’edició de material de sensibilització o els protocols policials de gestió d’aquests casos.

En opinió del diputat provincial Edgar Fernández, l’objectiu central de la moció “és facilitar que als municipis mitjans i petits que disposen de menys recursos econòmics i tècnics, puguin desenvolupar aquestes línies de treball que ja s’estan implementant en d’altres municipis més grans, comptant amb l’assessorament de la Diputació, amb el que això implica en unificació de criteris tècnics i optimització de recursos a nivell territorial”.

L’altra moció, insta a la Diputació a resoldre les deficiències estructurals que presenta la quarta planta de l’Edifici Síntesi de Tarragona, on s’han detectat greus afectacions a la salut de les seves treballadores, així com a revisar i garantir la qualitat de les condicions de salut de les treballadores de la Diputació en tots els seus espais de treball.

L’origen de la moció vé motivada per una visita que el diputat provincial va realitzar en aquest edifici i on va poder observar en primera persona les deficiències d’aquesta planta, així com les problemàtiques ambientals que generen afectacions en la salut, les quals han provocat baixes laborals de vàries treballadores.

Fernández considera que “la Diputació ha optat per ficar pedaços a aquesta problemàtica en lloc de resoldre-la, el que és especialment greu, tenint en compte la quantitat de diners públics que s’han invertit en la compra d’aquest immoble que era propietat de Caixa Tarragona, i en la seva adeqüació recentment”.