La CUP portarà al darrer Ple de la Diputació de Tarragona del 2016 dues propostes per a que siguin debatudes, una d’elles, presentada conjuntament amb ERC que reclama a l’Estat que cedeixi als ajuntaments els edificis que té abandonats a les nostres comarques, com ara les antigues casernes de la Guardia Civil. I una altra, per tal que la Diputació doni suport a la Marxa per la dignitat de la pagesia, organitzada a finals del gener per Unió de Pagesos.

Des de l’any 2007 l’Estat espanyol ha abandonat diferents immobles a les nostres comarques, especialment les antigues casernes de la Guardia Civil, provocant que aquests immobles s’hagin degradat, presentin greus problemes de salut i seguretat pública, així com que esdevinguin espais públics sense cap tipus d’utilitat per al municipi.

L’Estat espanyol va intentar subhastar aquestes propietats, quan havia establert un acord amb la Generalitat, enlloc de cedir-les als ajuntaments respectius que n’eren els propietaris dels solars. Totes aquelles propietats que no van trobar comprador es troben totalment abandonades, quan podrien ser utilitzades pels ajuntaments per a desenvolupar un servei públic, igual com ja ha succeït en aquells municipis on els ajuntaments sí que les van comprar.

Per aquest motiu, i conjuntament amb el Grup Polític d’Esquerra Republicana, la CUP demanarem a la Diputació de Tarragona que insti a l’Estat espanyol a transferir aquestes propietats als ajuntaments, així com que en els futurs casos d’abandonament d’edificis que protagonitzi, aquesta transferència es faci de froma gratuïta i directa per evitar l’abandonament i donar un ús social als immobles.

L’altra moció que presentarà la CUP al Ple de la Diputació de Tarragona, serà una proposta de declaració en suport a la Marxa per la dignitat de la pagesia, que Unió de Pagesos ha organitzat per la darrera setmana del mes de gener i que recorrerà les nostres comarques per acabar amb una manifestació el proper 28 de gener.

El motiu de la marxa no és d’altre que obrir el debat social sobre la problemàtica del sector primari al nostre país, en vistes a la construcció de la nova República Catalana. Les reivindicacions de la marxa s’agrupen en sis eixos: la dignificació i reconeixement de la paper de la pagesia en la societat; la justa representació dels sindicats en els òrgans institucionals; la legislació en el comerç i distribució dels productes agroalimentaris per assegurar uns preus justos al productor; prioritar les polítiques de desenvolupament rural; una gestió diligent de la fauna salvatge que sigui complementària amb l’activitat primària; i, finalment, la creació d’espais agraris protegits i productius per millorar l’equilibri territorial.

Amb tot, la CUP continua esperant un Ple més (i ja en van dos) que el Grup Polític de CiU a la Diputació permeti debatre i aprovar una moció de suport als càrrecs electes perseguits per l’aparell judicial espanyol per defensar el mandat popular per la convocatòria d’un referèndum. Així com també, està pendent d’informes jurídics o tècnics per tal que poder presentar al Ple diferents propostes que ja ha plantejat en Junta de Portaveus.