La CUP presentarà dues mocions al Ple ordinari de la Diputació de Tarragona que es celebrarà aquest divendres. La primera d’elles, insta a la institució a assumir les tasques dels delegats de protecció de dades dels ajuntaments, consells comarcals i empreses municipals, per tal d’evitar una despesa econòmica addicional als municipis. La segona, insta la Diputació a apostar per l’esport femení a través de les subvencions que atorga a consells esportius i entitats de totes les comarques, així com a eliminar la presència de la dona com a objecte en les competicions esportives que finança com la Volta Ciclista de Catalunya.

La primera moció que presenta la CUP al plenari de divendres a la Diputació, parteix de l’aprovació d’una llei al Parlament Europeu que obliga a tots els ajuntaments, consells comarcals i empreses municipals a tenir una persona que desenvolupi les tasques de delegat de protecció de dades, per tal de garantir el correcte tractament de les dades personals de la ciutadania.

Aquesta nova regulació obliga a tots els ajuntaments i consells comarcals a haver de contractar una nova persona (amb els inconvenients que això suposa arran de la llei general pressupostària espanyola i la LRSAL) perquè desenvolupi aquestes tasques o que una persona en plantilla tingui la formació per poder-les desenvolupar.

La Diputació, com a organisme públic supramunicipal, igual com ja realitza amb d’altres funcions obligatòries dels ens municipals i comarcals, pot desenvolupar aquestes tasques –segons preveu la llei europea- sense que suposi un important despesa econòmica, i alhora, estalviant que els ajuntaments –especialment els més petits- l’hagin d’assumir, el que òbviament, representa un impacte molt més gran en les arques municipals.

La segona moció que presentarà la candidatura de l’esquerra independentista, insta a la Diputació de Tarragona a implementar mesures per eradicar el sexisme en les competicions esportives i promoure l’esport femení.

Tot i que la Diputació no té entre les seves competències l’esport, sí que finança mitjançant subvencions nominatives diferents competicions esportives, en les que la dona hi figura com un objecte. És el cas, per exemple, de la Volta Ciclista de Catalunya. Des de la CUP s’emplaça a la Diputació a negociar amb l’organització d’aquestes competicions canvis en les seves dinàmiques de funcionament per acabar aquestes pràctiques masclistes, o en cas que aquestes se mantinguin, a que es retiri el seu finançament.

Per altra banda, la Diputació també fa una important aportació econòmica als consells esportius de les comarques i a desenes d’entitats esportives per tal de fomentar l’esport base. Tanmateix, a les bases d’aquestes subvencions o convenis, no hi apareix cap tipus de menció a la pràctica esportiva femenina.

Des de la CUP es considera que a causa dels greuges que pateixen les dones per poder desenvolupar pràctiques esportives, així com tenint en compte que la majoria d’aquestes subvencions van destinades a l’esport base, caldria incloure a les bases de les subvencions un apartat especial, per tal de fomentar la pràctica esportiva de les dones.