Fa poc s’ha conegut que l’Ajuntament de Reus ha estat puntuat favorablement per l’ITA (Índex de Transparència dels Ajuntaments).

L’assemblea de la CUP de Reus manifesta que aquests indicadors es queden en “meres estandaritzacions (per bé que necessàries) si després no hi ha uns protocols adequats que resolguin la interacció amb la ciutadania”.

Des de la CUP es valora que “aquesta interacció ben regulada i i la participació real de la ciutadania són els principis de la transparència real”, ja que “la transparència basada en un índex sense una participació posterior i un recull de les impressions dels ciutadans fa que l’objectiu final es quedi a mitges” i no permet, segns la formació, que la ciutadania esdevingui “un cos viu amb capacitat d’incidir en la gestió i polítiques que desenvolupa l’administració local”.

La Candidatura d’Unitat Popular remarca que calen accions concertes per materialitzar a l’hora de la veritat aquests índex i demana al govern de Reus:

  • Fer un esforç suplementari per fer arribar al conjunt de la ciutadania els continguts dels plens municipals i altres òrgans municipals.
  • Compromís amb eines de participació i informació prèvia com són les consultes ciutadanes, en aquest sentit els cupaires recorden la seva proposta de referèndum per discernir quin model de gestió de recollida de residus prefereix la ciutadania.
  • Compromís per a que els consells municipals siguin eines de transformació.
  • Compromís en que les conclusions dels processos amb participació ciutadana es materialitzin i no quedin als calaixos.
  • Compromís en respondre adequadament en temps i forma les peticions ciutadanes.
  • Crear consells de districte per col·laborar en articular la vida dels barris.
  • Habilitar centres cívics i altres equipaments municipals per tal de rebre ímputs de la ciutadania.
  • Promoure des de l’Ajuntament la participació dels treballadors afectats en els òrgans que els afectin: consells municipals, consells d’administració d’empreses… .

Per a la CUP, sense aquestes mesures “no es podrà parlar amb propietat de transparència amb l’objectiu d’assolir una ciutadania responsable i no només més o menys informada”.

En aquest sentit els cupaires incideixen que el projecte de l’Unitat Popular té per objectiu assolir els tres eixos que a dia d’avui posen en crisi el règim del 78: la sobirania, la lluita pels drets socials i finalment la democràcia, i que unes de les bases d’aquests pilars és la transparència real a les institucions, començant pels municipis.