La CUP presenta al proper Ple de la Diputació una moció per incloure clàusules socials a la contractació i externalització de serveis, després que en anteriors plens, la majoria de partits rebutgessin una moció de l’esquerra independentista per estudiar la viabilitat de la internalització dels serveis, per evitar així el lucre empresarial a costa dels serveis públics.

El diputat provincial de la CUP, Edgar Fernández, ha realitzat aquest migdia una roda de premsa davant la Plaça de Bous de Tarragona. Un dels exemples, d’edifici públic i servei públic propietat de la Diputació de Tarragona que gestiona una empresa privada.

Fernández ha destacat que la Diputació de Tarragona ha invertit en aquest edifici en els darrers anys més de 20 milions d’euros. Una dada aproximada, ja que a dia d’avui, la Diputació encara no ha respost al Grup Polític quants diners exactament s’ha gastat l’ens provincial en la remodelació i adequació de l’immoble.

El que sí que Fernández ha pogut detallar, és que l’empresa que explota aquest edifici públic de 12.078m2, l’Agència de Públicitat Internacional Catalana, SL, paga 6.000€ (IVA exclòs) de forma mensual. Una quantitat que ha qualificat “d’irrisòria”, tenint en compte només per exemple, que la pròpia Diputació paga un lloguer de 2.336,22€ (IVA exclòs) mensuals a l’empresa Inversions i Promocions Urbanístiques Tarraco, SA, per un local que no arriba a 1.000 m2 a la mateixa ciutat de Tarragona.

A parer de la CUP, edificis i serveis com els que ofereix la TAP haurien de ser gestionats directament per la institució pública que n’és propietària, “ja no sols per una qüestió econòmica, sinó perquè es garanteixi la qualitat del servei, aquest sigui d’accés universal, l’oferta de serveis pugui ser decidia pel plenari i per tècniques públiques…”. Tanmateix, després de la desestimació al Ple de la moció per estudiar la internalització de serveis com el que ofereix la TAP, l’objectiu que planteja la CUP en el proper Ple és millorar el control de les externalitzacions, i especialment, incloure clàusules socials perquè les empreses que exploten serveis de la Diputació compleixin determinats requisits.

Dins d’aquests requisits, s’hi poden trobar diferents propostes tant de caràcter medioambiental, laboral, de gènere… en funció de les característiques del servei en qüestió. Entre d’altres, es planteja, valorar la contractació de persones en situació de d’atur, regular les subcontractacions, la promoció d’igualtat d’oportunitats de gènere dins l’empresa, rebutjar les propostes que incloguin valors anormals o desproporicionats sobre els costos del personal, incloure clàusules de rescissió del contracte per males pràctiques en la contractació de personal…

Precisament, en aquesta línia Edgar Fernández ha conclòs la roda de premsa, explicant que l’aprovació d’aquesta moció ha de servir per evitar casos, com el que ha pogut tenir accés la CUP i s’ha registrat a Inspecció de Treball, d’un cambrer que va cobrar 16,01€ per treballar 3 hores a la Plaça de Bous de Tarragona, quan el sou mitjà que es paga per aquest tipus de feina és de més del doble del que paga l’empresa que explota la TAP.