La CUP denuncia que la Diputació de Tarragona utilitza diners públics per finançar la instal·lació de 12 caixers automàtics de “La Caixa” en 12 municipis de les nostres comarques, fomentant i facilitant el monopoli d’aquesta entitat bancària en aquests pobles.

Aquest migdia s’ha signat l’acord entre la Diputació de Tarragona, el seu organisme autònom BASE-Gestió d’Ingressos i “La Caixa”, mitjançant el qual, s’instal·laran 12 caixers automàtics en 12 municipis que ara mateix no disposen d’aquest servei.

El diputat provincial Edgar Fernández, denuncia que amb “l’excusa que la ciutadania pugui pagar els seus impostos a BASE-Gestió d’Ingressos, amb diners públics es financi el monopoli d’una empresa privada en aquests municipis”.

La CUP considera que si la voluntat real de la Diputació era que la ciutadania pogués pagar els impostos sense haver desplaçar-se a d’altres municipis hi havia diferents alternatives possibles que no implicaven cap entitat bancària externa, i que no sols això, sinó que encara podien facilitar més al ciutadà i ciutadana de poder realitzar aquests tràmits.

L’acord contempla que la Diputació assumirà un terç del cost de la instal·lació d’aquests caixers. Un altre terç anirà a càrrec de la pròpia entitat bancària. I el darrer terç, anirà a compte de cadascun dels ajuntaments dels municipis on s’instal·laran.

Aquest acord representa segons Fernández “que amb diners públics s’estigui fomentant que una empresa privada pugui obtenir el monopoli en dotze municipis, i segurament també, en desenes de municipis més petits propers a aquests”.

Per aquest motiu, la CUP va ser la única força política que va votar en contra de la signatura d’aquest conveni amb aquesta entitat bancària i va plantejar l’estudi de diferents alternatives, per tal de no beneficiar a cap empresa privada, tot i que no va obtenir cap resposta al respecte.

Per últim, la CUP denuncia que una institució pública no pot fomentar el lucre d’una empresa privada, i menys encara, quan el que representarà aquest acord és que una empresa privada pugui tenir el monopoli d’un negoci en dotze municipis, vulnerant el principi de competència que el conjunt de forces polítiques a la Diputació defensa, basant-se en els principis de l’economia de mercat.