Treballem des del municipi per l’equitat escolar!

El dijous 23 de febrer, vaig assistir a la reunió del Consell Escolar Municipal (CEM) i aquell mateix matí s’havia publicat un article on es deia que «l’Estudi per a l’equitat escolar», serà, finalment, una realitat. En primer lloc, vull aclarir que el fet que es dugui a terme aquest estudi no és una voluntat unilateral del govern municipal, sinó que és gràcies a què la CUP va reivindicar la realització d’aquest estudi, entre d’altres punts, com a acords per abstenir-se i facilitar els pressupostos 2016. Un estudi, que un parell d’anys abans, havia demanat el sector de famílies vinculades a les escoles públiques dins el CEM i que formaven part de la Comissió d’Escolarització Equilibrada – heredada de la desapareguda Assemblea Reusenca d’AMPA (ARA) –  i que el govern de Pellicer havia abandonat perquè creia que, en aquell moment, l’educació no era una prioritat.

Mentrestant, però, encara ens trobem en una realitat reusenca en què les «bones voluntats de les famílies» regnen per damunt d’una planificació escolar poc efectiva. Sota el títol «llibertat d’elecció de les famílies», s’amaga una segregació escolar que juga en detriment dels magnífics projectes educatius dels centres educatius públics de Reus.

Estic d’acord amb aquella expertesa en educació que afirma que el dret d’elecció d’una escola no és absolut. Però com ho podem entendre dins d’unes lleis educatives en què la llibertat d’elecció de les famílies ha de ser primordial? Doncs en un context en què vers un dret d’elecció lliure de les famílies, hi ha un dret de necessitat d’escolarització de qualitat i equitat per aquella canalla amb particularitats educatives que requereixen de solució urgent i efectiva. Davant d’aquest fet, les famílies no n’han de ser responsables, sinó que ha de ser l’administració que ha d’actuar de manera imminent per una planificació equilibrada i per a poder respondre a les necessitats socials actuals i d’aprenentatge de l’alumnat.

En aquest sentit, per una banda, faríem front al gran esforç i desgast energètic, moltes vegades poc recompensat, per part del professorat que fa mans i mànigues per defensar i divulgar uns bons projectes educatius que queden amagats sota una etiqueta d’estigmatització. I, per l’altra banda, donaríem tranquil.litat a aquelles famílies que, any rere any, fan un esforç de bona voluntat per escollir els projectes educatius d’aquestes escoles però que també pateixen la incertesa i el dubte de saber si la seva elecció serà la correcta.

Aquesta és una situació que malauradament vivim a Reus. Des de fa temps, patim una distribució desigual d’alumnat entre els diferents centres educatius de la ciutat, i més específicament, entre les escoles públiques en termes de segregació escolar pel que fa a la diverstitat d’origen. Ho podem dir obertament; actualment, a la nostra ciutat, tenim una gran desigualtat en la mateixa xarxa pública que fa que tinguem «centres de segona i de primera» pel simple fet de tenir un 80% d’alumnat provinent del fenomen de la immigració, o bé tenir una escola plena al 100% de «catalanets i catalanetes». Ni un exemple, ni l’altre és (ni ha de ser) el reflex de la realitat reusenca.

Per tant, tenim molta feina en l’òptica municipal en termes d’Educació.  L’ajuntament no s’ha de comportar com un ens merament gestor i de tramitació de processos burocràtics sense tenir en compte el gran paper que té l’educació pel creixement d’una ciutat. La Regidoria d’Ensenyament  ha d’assumir responsabilitats d’acompliment de la seva competència municipal en termes d’escolarització i ha d’actuar en benefici d’una nova planificació escolar que doni resposta efectiva i immediata a aquesta situació.

Som les persones de la CUP les que hem pressionat el govern per engegar aquest repte i, des de l’oposició, en farem l’avaluació pertinent dins el marc de la Comissió de Seguiment de l’Estudi i  pressionarem el govern perquè posi en pràctica els seus compromisos.

Esperem ser un altre municipi contra la segregació escolar!

 

 

Marta Llorens, regidora de la CUP de Reus

1 de març de 2017