Mocions per ordre cronològic

74 descarregues mocions 13-07-2015 11:26
78 descarregues mocions 13-07-2015 11:28
72 descarregues mocions 04-09-2015 11:34
74 descarregues mocions 16-10-2015 11:36
76 descarregues mocions 16-10-2015 11:38
73 descarregues mocions 06-11-2015 11:39
77 descarregues mocions 06-11-2015 11:41
83 descarregues mocions 28-12-2015 11:41
74 descarregues mocions 28-12-2015 11:43
69 descarregues mocions 29-01-2016 13:46
73 descarregues mocions 29-01-2016 13:50
74 descarregues mocions 29-01-2016 13:51
63 descarregues mocions 04-03-2016 13:52
71 descarregues mocions 04-03-2016 13:56
73 descarregues mocions 04-03-2016 13:57
63 descarregues mocions 15-04-2016 14:00
76 descarregues mocions 06-05-2016 14:01
70 descarregues mocions 06-05-2016 14:02
Proposta per fer front a la discriminació vers VIH-SIDA
66 descarregues mocions 06-05-2016 14:03
65 descarregues mocions 03-06-2016 14:04
71 descarregues mocions 03-06-2016 14:06
70 descarregues mocions 03-06-2016 14:07
67 descarregues mocions 03-06-2016 14:08
Moció per avançar en el residu zero a Reus
64 descarregues mocions 15-07-2016 12:48
76 descarregues mocions 15-07-2016 12:49
69 descarregues mocions 15-07-2016 12:50
62 descarregues mocions 15-07-2016 12:50
61 descarregues mocions 15-09-2016 12:53
71 descarregues mocions 15-09-2016 12:54
63 descarregues mocions 15-09-2016 12:55
66 descarregues mocions 17-11-2016 12:56
68 descarregues mocions 17-11-2016 12:59
70 descarregues mocions 17-11-2016 13:00
66 descarregues mocions 19-12-2016 13:04
65 descarregues mocions 19-12-2016 13:08
64 descarregues mocions 19-12-2016 13:08
58 descarregues mocions 23-01-2017 14:41
55 descarregues mocions 23-01-2017 14:43
47 descarregues mocions 23-01-2017 14:45
51 descarregues mocions 17-02-2017 14:47
43 descarregues mocions 17-02-2017 14:47
45 descarregues mocions 17-02-2017 14:48
43 descarregues mocions 17-02-2017 14:49
39 descarregues mocions 17-02-2017 14:49
39 descarregues mocions 16-03-2017 14:51
43 descarregues mocions 16-03-2017 14:55
39 descarregues mocions 16-03-2017 14:56
49 descarregues mocions 07-04-2017 14:58
43 descarregues mocions 07-04-2017 14:59
33 descarregues mocions 12-05-2017 12:07
33 descarregues mocions 12-05-2017 12:09
43 descarregues mocions 08-06-2017 12:10
39 descarregues mocions 08-06-2017 12:11
33 descarregues mocions 08-06-2017 12:12
Proposta a favor del RIF
35 descarregues mocions 08-06-2017 12:12
46 descarregues mocions 06-07-2017 12:13
35 descarregues mocions 06-07-2017 12:17
37 descarregues mocions 06-07-2017 12:18
32 descarregues mocions 06-07-2017 12:19
34 descarregues mocions 15-09-2017 12:20
36 descarregues mocions 15-09-2017 12:21
38 descarregues mocions 15-09-2017 12:23
33 descarregues mocions 30-10-2017 12:23
36 descarregues mocions 30-10-2017 12:25
31 descarregues mocions 30-10-2017 12:26
33 descarregues mocions 01-12-2017 12:27
34 descarregues mocions 01-12-2017 12:29
33 descarregues mocions 01-12-2017 12:30
32 descarregues mocions 28-12-2017 12:32
35 descarregues mocions 28-12-2017 12:34
45 descarregues mocions 09-01-2018 14:13
53 descarregues mocions 12-01-2018 11:28
48 descarregues mocions 12-01-2018 11:35
51 descarregues mocions 12-01-2018 13:49
43 descarregues mocions 12-01-2018 13:56
34 descarregues mocions 25-01-2018 13:05
31 descarregues mocions 25-01-2018 13:06
28 descarregues mocions 05-03-2018 10:51
26 descarregues mocions 05-03-2018 10:53
22 descarregues mocions 09-04-2018 11:47
12 descarregues mocions 09-04-2018 12:02
5 descarregues mocions 09-04-2018 15:40
6 descarregues mocions 01-05-2018 15:39
7 descarregues mocions 01-06-2018 15:39
8 descarregues mocions 11-06-2018 12:33
Moció per combatre la segregació escolar a Reus
10 descarregues mocions 11-06-2018 12:37
6 descarregues mocions 15-06-2018 12:37