Mocions per ordre cronològic

94 descarregues mocions 13-07-2015 11:26
99 descarregues mocions 13-07-2015 11:28
92 descarregues mocions 04-09-2015 11:34
94 descarregues mocions 16-10-2015 11:36
96 descarregues mocions 16-10-2015 11:38
87 descarregues mocions 06-11-2015 11:39
94 descarregues mocions 06-11-2015 11:41
103 descarregues mocions 28-12-2015 11:41
88 descarregues mocions 28-12-2015 11:43
84 descarregues mocions 29-01-2016 13:46
92 descarregues mocions 29-01-2016 13:50
90 descarregues mocions 29-01-2016 13:51
77 descarregues mocions 04-03-2016 13:52
85 descarregues mocions 04-03-2016 13:56
89 descarregues mocions 04-03-2016 13:57
77 descarregues mocions 15-04-2016 14:00
90 descarregues mocions 06-05-2016 14:01
84 descarregues mocions 06-05-2016 14:02
Proposta per fer front a la discriminació vers VIH-SIDA
80 descarregues mocions 06-05-2016 14:03
79 descarregues mocions 03-06-2016 14:04
92 descarregues mocions 03-06-2016 14:06
94 descarregues mocions 03-06-2016 14:07
82 descarregues mocions 03-06-2016 14:08
Moció per avançar en el residu zero a Reus
82 descarregues mocions 15-07-2016 12:48
89 descarregues mocions 15-07-2016 12:49
87 descarregues mocions 15-07-2016 12:50
84 descarregues mocions 15-07-2016 12:50
82 descarregues mocions 15-09-2016 12:53
87 descarregues mocions 15-09-2016 12:54
82 descarregues mocions 15-09-2016 12:55
82 descarregues mocions 17-11-2016 12:56
87 descarregues mocions 17-11-2016 12:59
89 descarregues mocions 17-11-2016 13:00
83 descarregues mocions 19-12-2016 13:04
79 descarregues mocions 19-12-2016 13:08
80 descarregues mocions 19-12-2016 13:08
74 descarregues mocions 23-01-2017 14:41
69 descarregues mocions 23-01-2017 14:43
51 descarregues mocions 23-01-2017 14:45
55 descarregues mocions 17-02-2017 14:47
49 descarregues mocions 17-02-2017 14:47
50 descarregues mocions 17-02-2017 14:48
48 descarregues mocions 17-02-2017 14:49
44 descarregues mocions 17-02-2017 14:49
44 descarregues mocions 16-03-2017 14:51
48 descarregues mocions 16-03-2017 14:55
44 descarregues mocions 16-03-2017 14:56
55 descarregues mocions 07-04-2017 14:58
48 descarregues mocions 07-04-2017 14:59
39 descarregues mocions 12-05-2017 12:07
38 descarregues mocions 12-05-2017 12:09
49 descarregues mocions 08-06-2017 12:10
53 descarregues mocions 08-06-2017 12:11
38 descarregues mocions 08-06-2017 12:12
Proposta a favor del RIF
40 descarregues mocions 08-06-2017 12:12
50 descarregues mocions 06-07-2017 12:13
40 descarregues mocions 06-07-2017 12:17
46 descarregues mocions 06-07-2017 12:18
37 descarregues mocions 06-07-2017 12:19
41 descarregues mocions 15-09-2017 12:20
40 descarregues mocions 15-09-2017 12:21
43 descarregues mocions 15-09-2017 12:23
38 descarregues mocions 30-10-2017 12:23
41 descarregues mocions 30-10-2017 12:25
36 descarregues mocions 30-10-2017 12:26
38 descarregues mocions 01-12-2017 12:27
39 descarregues mocions 01-12-2017 12:29
37 descarregues mocions 01-12-2017 12:30
36 descarregues mocions 28-12-2017 12:32
39 descarregues mocions 28-12-2017 12:34
52 descarregues mocions 09-01-2018 14:13
63 descarregues mocions 12-01-2018 11:28
58 descarregues mocions 12-01-2018 11:35
61 descarregues mocions 12-01-2018 13:49
48 descarregues mocions 12-01-2018 13:56
39 descarregues mocions 25-01-2018 13:05
37 descarregues mocions 25-01-2018 13:06
33 descarregues mocions 05-03-2018 10:51
31 descarregues mocions 05-03-2018 10:53
33 descarregues mocions 09-04-2018 11:47
17 descarregues mocions 09-04-2018 12:02
11 descarregues mocions 09-04-2018 15:40
11 descarregues mocions 01-05-2018 15:39
12 descarregues mocions 01-06-2018 15:39
14 descarregues mocions 11-06-2018 12:33
Moció per combatre la segregació escolar a Reus
17 descarregues mocions 11-06-2018 12:37
14 descarregues mocions 15-06-2018 12:37