Mocions per temes

Mocions
   CULTURA
   EDUCACIÓ I POLÍTICA LINGÜÍSTICA
   DRETS SOCIALS
   ESPORT I LLEURE
   JOVENTUT
   MEDI AMBIENT
   SALUT PÚBLICA
   SEGURETAT
   URBANISME I ACTIVITATS
   SERVEIS ECONÒMICS
6 descarregues 20-09-2019 9:22