Mocions per temes

Mocions
   DRETS SOCIALS
63 descarregues mocions 04-09-2015 11:34
65 descarregues mocions 16-10-2015 11:36
63 descarregues mocions 06-11-2015 11:39
65 descarregues mocions 28-12-2015 11:43
60 descarregues mocions 29-01-2016 13:46
63 descarregues mocions 29-01-2016 13:50
55 descarregues mocions 04-03-2016 13:52
58 descarregues mocions 04-03-2016 13:56
54 descarregues mocions 15-04-2016 14:00
59 descarregues mocions 06-05-2016 14:02
63 descarregues mocions 03-06-2016 14:06
61 descarregues mocions 03-06-2016 14:07
58 descarregues mocions 03-06-2016 14:08
62 descarregues mocions 15-09-2016 12:54
59 descarregues mocions 17-11-2016 12:59
60 descarregues mocions 17-11-2016 13:00
56 descarregues mocions 19-12-2016 13:08
54 descarregues mocions 19-12-2016 13:08
47 descarregues mocions 17-02-2017 14:47
41 descarregues mocions 17-02-2017 14:47
41 descarregues mocions 17-02-2017 14:49
40 descarregues mocions 16-03-2017 14:55
46 descarregues mocions 07-04-2017 14:58
41 descarregues mocions 07-04-2017 14:59
31 descarregues mocions 12-05-2017 12:07
32 descarregues mocions 08-06-2017 12:11
31 descarregues mocions 08-06-2017 12:12
Proposta a favor del RIF
33 descarregues mocions 08-06-2017 12:12
30 descarregues mocions 06-07-2017 12:19
30 descarregues mocions 30-10-2017 12:23
29 descarregues mocions 30-10-2017 12:26
31 descarregues mocions 01-12-2017 12:27
29 descarregues mocions 28-12-2017 12:32
43 descarregues mocions 09-01-2018 14:13
47 descarregues mocions 12-01-2018 11:28
45 descarregues mocions 12-01-2018 11:35
40 descarregues mocions 12-01-2018 13:56
29 descarregues mocions 25-01-2018 13:06
15 descarregues mocions 09-04-2018 11:47
10 descarregues mocions 09-04-2018 12:02