Mocions per temes

Mocions
   DRETS SOCIALS
47 descarregues mocions 04-09-2015 11:34
48 descarregues mocions 16-10-2015 11:36
49 descarregues mocions 06-11-2015 11:39
48 descarregues mocions 28-12-2015 11:43
44 descarregues mocions 29-01-2016 13:46
46 descarregues mocions 29-01-2016 13:50
42 descarregues mocions 04-03-2016 13:52
43 descarregues mocions 04-03-2016 13:56
40 descarregues mocions 15-04-2016 14:00
44 descarregues mocions 06-05-2016 14:02
44 descarregues mocions 03-06-2016 14:06
45 descarregues mocions 03-06-2016 14:07
41 descarregues mocions 03-06-2016 14:08
45 descarregues mocions 15-09-2016 12:54
42 descarregues mocions 17-11-2016 12:59
44 descarregues mocions 17-11-2016 13:00
40 descarregues mocions 19-12-2016 13:08
40 descarregues mocions 19-12-2016 13:08
40 descarregues mocions 17-02-2017 14:47
36 descarregues mocions 17-02-2017 14:47
36 descarregues mocions 17-02-2017 14:49
36 descarregues mocions 16-03-2017 14:55
41 descarregues mocions 07-04-2017 14:58
37 descarregues mocions 07-04-2017 14:59
27 descarregues mocions 12-05-2017 12:07
27 descarregues mocions 08-06-2017 12:11
26 descarregues mocions 08-06-2017 12:12
Proposta a favor del RIF
27 descarregues mocions 08-06-2017 12:12
26 descarregues mocions 06-07-2017 12:19
26 descarregues mocions 30-10-2017 12:23
25 descarregues mocions 30-10-2017 12:26
26 descarregues mocions 01-12-2017 12:27
24 descarregues mocions 28-12-2017 12:32
35 descarregues mocions 09-01-2018 14:13
37 descarregues mocions 12-01-2018 11:28
36 descarregues mocions 12-01-2018 11:35
34 descarregues mocions 12-01-2018 13:56
24 descarregues mocions 25-01-2018 13:06
0 descarregues mocions 09-04-2018 11:47
1 descarregues mocions 09-04-2018 12:02