Mocions per temes

Mocions
   DRETS SOCIALS
8 descarregues mocions 04-09-2015 10:34
9 descarregues mocions 16-10-2015 10:36
9 descarregues mocions 06-11-2015 10:39
10 descarregues mocions 28-12-2015 10:43
10 descarregues mocions 29-01-2016 12:46
10 descarregues mocions 29-01-2016 12:50
8 descarregues mocions 04-03-2016 12:52
9 descarregues mocions 04-03-2016 12:56
10 descarregues mocions 15-04-2016 13:00
14 descarregues mocions 06-05-2016 13:02
14 descarregues mocions 03-06-2016 13:06
15 descarregues mocions 03-06-2016 13:07
13 descarregues mocions 03-06-2016 13:08
13 descarregues mocions 15-09-2016 11:54
11 descarregues mocions 17-11-2016 11:59
14 descarregues mocions 17-11-2016 12:00
13 descarregues mocions 19-12-2016 12:08
11 descarregues mocions 19-12-2016 12:08
14 descarregues mocions 17-02-2017 13:47
11 descarregues mocions 17-02-2017 13:47
11 descarregues mocions 17-02-2017 13:49
13 descarregues mocions 16-03-2017 13:55
14 descarregues mocions 07-04-2017 13:58
13 descarregues mocions 07-04-2017 13:59
1 descarregues mocions 12-05-2017 11:07
1 descarregues mocions 08-06-2017 11:11
1 descarregues mocions 08-06-2017 11:12
Proposta a favor del RIF
1 descarregues mocions 08-06-2017 11:12
1 descarregues mocions 06-07-2017 11:19
1 descarregues mocions 30-10-2017 11:23
1 descarregues mocions 30-10-2017 11:26
1 descarregues mocions 01-12-2017 11:27
1 descarregues mocions 28-12-2017 11:32
13 descarregues mocions 09-01-2018 13:13
15 descarregues mocions 12-01-2018 10:28
14 descarregues mocions 12-01-2018 10:35
13 descarregues mocions 12-01-2018 12:56
1 descarregues mocions 25-01-2018 12:06