Mocions per temes

Mocions
   DRETS SOCIALS
92 descarregues mocions 04-09-2015 11:34
94 descarregues mocions 16-10-2015 11:36
87 descarregues mocions 06-11-2015 11:39
88 descarregues mocions 28-12-2015 11:43
84 descarregues mocions 29-01-2016 13:46
92 descarregues mocions 29-01-2016 13:50
77 descarregues mocions 04-03-2016 13:52
85 descarregues mocions 04-03-2016 13:56
77 descarregues mocions 15-04-2016 14:00
84 descarregues mocions 06-05-2016 14:02
92 descarregues mocions 03-06-2016 14:06
94 descarregues mocions 03-06-2016 14:07
82 descarregues mocions 03-06-2016 14:08
87 descarregues mocions 15-09-2016 12:54
87 descarregues mocions 17-11-2016 12:59
89 descarregues mocions 17-11-2016 13:00
79 descarregues mocions 19-12-2016 13:08
80 descarregues mocions 19-12-2016 13:08
55 descarregues mocions 17-02-2017 14:47
49 descarregues mocions 17-02-2017 14:47
48 descarregues mocions 17-02-2017 14:49
48 descarregues mocions 16-03-2017 14:55
55 descarregues mocions 07-04-2017 14:58
48 descarregues mocions 07-04-2017 14:59
39 descarregues mocions 12-05-2017 12:07
53 descarregues mocions 08-06-2017 12:11
38 descarregues mocions 08-06-2017 12:12
Proposta a favor del RIF
40 descarregues mocions 08-06-2017 12:12
37 descarregues mocions 06-07-2017 12:19
38 descarregues mocions 30-10-2017 12:23
36 descarregues mocions 30-10-2017 12:26
38 descarregues mocions 01-12-2017 12:27
36 descarregues mocions 28-12-2017 12:32
52 descarregues mocions 09-01-2018 14:13
63 descarregues mocions 12-01-2018 11:28
58 descarregues mocions 12-01-2018 11:35
48 descarregues mocions 12-01-2018 13:56
37 descarregues mocions 25-01-2018 13:06
33 descarregues mocions 09-04-2018 11:47
17 descarregues mocions 09-04-2018 12:02