Des del grup municipal de la CUP, hem de posar damunt de la taula, una altra vegada, aquesta improvisació constant del govern de la ciutat en qualsevol aspecte. Tanmateix, avui insistim en un punt concret: el calendari de Plens a l’Ajuntament i de totes les reunions, comissions i altres llocs de trobada institucional.

Des de principis del mandat, la CUP va insistir en la reforma del ROM, (Reglament Organització Municipal) que comprèn entre d’altres aspectes, l’ordre i calendarització de Plens i altres. Aquesta reforma està aturada i no sembla que el senyor Enrech tingui gaire interès a posar-s’hi.

Davant d’aquest desordre, diem: senyor alcalde, vostè sempre es vanagloria que és una persona d’”ordre” i li preguntem, de quin ordre? El del no compromís, el del dia passa, any empeny?

 

I qui són les perjudicades en aquest ordre/desordre?

1/La ciutadania que té tot el dret d’assistir als Plens, per exemple, i que mai no en sap ni les dates ni els horaris. No oblidem que aquesta assistència es una de les poques i minces ocasions de participació ciutadana i no s’està promovent.

2/Les regidores i els regidors de l’oposició, que som persones que treballem en les nostres feines personals i hem de fer mans i mànigues per combinar-ho tot, amb la pressió que comporta.

 

O sigui que, senyor Pellicer, posi ordre.