Des de sempre, la CUP hem evidenciat que la planificació escolar a la nostra ciutat presenta mancances des de fa temps i hem donat suport a totes aquelles iniciatives on s’ha treballat per una millora en l’equitat escolar; no només entre escola concertada i pública sinó també entre les mateixes escoles públiques.  Hem reiterat, diverses vegades, que l’administració pública ha de prendre accions per parar la contínua tendència a l’estigmatització de segons quins centres educatius que per circumstàncies d’ubicació en el barri, de la tipologia d’alumnat i d’entre d’altres factors pateixen un greuge i perden l’oportunitat de poder ensenyar allò que realment dóna qualitat a un centre: el Projecte Educatiu.

El mes de febrer del 2016, la CUP va abstenir-se al Ple de Pressupostos per arribar a obtenir una sèrie de compromisos per part del govern en matèria de Drets Socials i Educació. Un dels importants va ser l’increment de la partida pressupostària destinada a les beques menjador i la retirada dels dos anys d’empadronament per accedir-hi a partir del maig del mateix any. També, en l’àmbit específic de l’educació, es va acordar establir una partida pressupostària concreta per engegar, altre cop, un estudi sobre l’equitat i equilibri escolar a la ciutat de Reus.

Amb la insistència en el seguiment de l’acompliment de l’acord, el març del 2017, es va fer la presentació del que havia de ser «L’Estudi per a l’Equitat Escolar» a Reus amb els següents objectius: Fer una diagnosi de l’oferta educativa, realitzar una avaluació de les polítiques de la distribució equilibrada de l’alumnat, analitzar les lògiques en la tria de centre educatiu i elaborar propostes d’intervenció educativa. Tot aquest procés dividit en diferents fases fins a tenir un informe parcial el passat novembre i un informe final el proper mes de febrer d’aquest any 2018.

En l’acord d’iniciar aquest estudi, la CUP també va exigir que el seguiment que se’n fes, no només s’havia de realitzar per part de les dues parts que van establir l’acord, CUP i Govern, sinó per part de les persones integrants del CEM, com espai de debat i de participació ciutadana en matèries educatives. Ahir dimarts, es va reunir el nou CEM, creat el passat novembre, on es van crear les noves comissions de treball i se’ns va explicar en quin moment de l’estudi ens situem actualment. S’han fet diferents entrevistes a famílies i diferents agents educatius, entre ells, els equips directius dels centres i l’ajuntament ha facilitat les dades necessàries per a fer l’anàlisi.

Per tant, la Candidatura d’Unitat Popular celebra que la regidoria d’Ensenyament es faci càrrec de l’educació a la ciutat i s’avingui a oferir transparència en la transmissió d’informació i proactivitat en oferir espais de diàleg, de debat i de, sobretot, propostes que vinguin, principalment, de tota la comunitat educativa: equips directius, ampes, alumnat, entre d’altres agents educatius.

Ara bé, encara ens mostrem molt crítiques pel que fa al posicionament de la regidoria en front el tancament de línies tal i com va quedar palès aquest dimecres al Consell Escolar Municipal. Ahir, se’ns va informar, oficialment, sobre aquest fet amb dades de la davallada d’alumnes (1092 alumnes aquest curs 2017-2018, 1028 alumnes el curs 2018-2019 i 949 alumnes el proper). És un context alarmant quan això es tradueix amb un tancament oficial a la línia de P-3 el curs vinent. (1 grup a l’escola Isabel Besora i 1 grup al Joan Rebull) i quan venim d’un tancament d’una línia de l’escola Ciutat de Reus, el curs passat. Tots tres tancaments a l’escola pública sense cap modificació en la concertada.

Aquesta preocupació era compartida i va crear debat dins les assistents del CEM, situació que denota que s’hi ha de fer front, i per això es necessita voluntat política per la part de la Generalitat, per la seva competència obligatòria i per part de la regidoria per no estar amatent a fer propostes al departament per revertir la situació.

Ara a l’actualitat, les ràtios per aula estan a 25 nens i nenes a infantil i primària i 22 en centres d’alta complexitat. Des de la CUP, una de les solucions que sempre hem posat damunt de la taula, com alternativa al tancament, ha estat la reducció de ràtios i que, ahir, també es va defensar per part d’altres opcions polítiques, equips directius i famílies. Esperem que la preocupació es mantingui i es passi a la denúncia i la moblització per mitjà de la creació d’espais on s’estableixin sinèrgies entre famílies, professorat, partits polítics i regidoria per a fer pressió al Departament d’Educació i posar-hi remei.

A més, recordem que el passat juny, la CUP va donar suport a una proposta presentada a la Generalitat de no renovar els concerts a les escoles que segreguen per sexe quan s’acabi la vigènca i finalitzi els terminis dels concerts actuals el 2020.  Anteriorment, la CUP, ja havia insistit reiteradament amb esmenes a diferents propostes de resolució, que, a més de per raó de sexe, tampoc es concedís concerts a aquells que discriminen per raons econòmiques o de qualsevol altre tipus.

Per tant, només ens queda dir que com a opció política que només defensa l’educació laica, catalana, pública i de qualitat, la retirada dels concerts hauria de ser una solució en primer terme per tal d’ aportar tots els recursos necessaris a l’educació com a servei públic i de primera necessitat.

 

Marta Llorens, regidora de la CUP de Reus

25 de gener de 2016