El dijous 2 de febrer es va celebrar una trobada convocada per la Regidoria de Participació Ciutadana per tal que els grups municipals de l’Ajuntament ens posicionéssim sobre l’elaboració del proper Reglament de Participació ciutadana i hi féssim aportacions.

A l’acte hi estava convocada tota la ciutadania, tant a nivell individual com d’associacions i entitats, cosa que agraïm perquè és una manera de fer arribar la veu dels grups de l’oposició al carrer.

Des de la CUP i agafant-nos a les paraules d’una veïna present a la sala, que va demanar literalment: “que la participació ens la creguem”, ens preguntem, doncs, quines formacions parlen en aquest sentit.

El govern, incloent les 3 formacions que l’integren va manifestar la seva proposta a través de la regidora Montserrat Flores. El seu missatge principal rau a fer un text que sigui una norma i una eina que ens aporti més qualitat democràtica amb l’objectiu d’esdevenir una ciutat millor. També es proposa que aquest text tingui un caràcter de marc regulador estable i perdurable en el temps.

Des de la CUP, esperem que la resta de grups de govern facin explícita la seva postura i pla de treball vers la participació ciutadana per tenir clar si ens podem creure que tirarà endavant o es quedarà en una mera declaració d’intencions com passa en altres àmbits.

De les intervencions dels partits de l’oposició, agafant-nos a les seves pròpies paraules, no en podem destacar propostes proactives o noves, més enllà d’allò que ja ha recollit el procés participatiu dut a terme.

Sincerament, des de la nostra formació pensem que són molt lluny d’haver-se treballat aquest tema, cosa que posa en entredit la frase de la qual hem partit més amunt sobre si ens creiem o no la participació.

Per al PP és important la transparència a les entitats, cosa que podem considerar com una obvietat o que l’acte participatiu important és votar quan hi ha eleccions. Res de nou.

Per a C’S, la participació és una “utopia” i troben que la participació s’ha “d’arbitrar”.  Paraules que contradiuen la mateixa essència del concepte.

En aquest sentit, doncs, veiem clar que aquestes dues formacions no creuen en la participació.

El PSC va parlar de desmotivació quan no hi ha retorn dels òrgans de govern cap a la ciutadania que ha participat en qualsevol procés, cosa raonable. Tanmateix es va trobar a faltar una concreció de propostes i unes finalitats en les accions a dur a terme.

En el torn d’intervencions del públic, la sensació és que hi ha força desconfiança en el fet que s’arribi a concretar com es participarà. En boca de persones assistents es va notar el desencís de processos anteriors o d’altres que s’han quedat a mitges. Tot i això, la gent hi era, cosa que reforça que hem de treballar en aquest sentit.

Cal, doncs, agafar el bou per les banyes i fer molta informació, formació i pedagogia sobre què implica la Participació Ciutadana.

Per a la CUP és un tema cabdal i ho vam demostrar amb la moció, presentada a principis d’aquest mandat per a la renovació de l’antic reglament que datava de l’any 1986 i que es va aprovar al Ple. Fet que ha impulsat a tirar endavant el projecte.

Per això, una de les fites principals de les nostres polítiques, és la pràctica com a fet habitual i “normal” de la participació de la ciutadania, en tot allò que li afecta. Nosaltres defensem una democràcia completa. Entenem que les persones han de ser subjectes de les decisions que afectin la col·lectivitat. Creiem, també, que és d’aquesta manera que les persones agafem compromisos socials i ens cohesionem com a societat. Precisament la participació, el compartir és allò que dóna força a la Unitat Popular i que ens fa sentir nostre allò que ens pertany a tots.

Si voleu consultar les nostres propostes entreu aquí: Participació Hospital.