COMUNICAT VERS L’INCIDENT DEL CAMIÓ DE LA BROSSA AQUESTA NIT A REUS

Aquesta nit passada, Reus ha presenciat l’incendi i explosió d’un altre camió de la flota de vehicles del servei de recollida i neteja d’FCC que presta el servei a l’Ajuntament de Reus. Aquest sinistre s’afegeix als accidents acumulats durant aquests darrers anys i mesos tal com els incidents de la Riera Miró i al mateix parc de vehicles. La Candidatura d’Unitat Popular sempre hem vetllat per la qualitat del servei de cara a la ciutadania i als mateixos treballadors i treballadores de l’empresa. En aquest sentit, la Cup denunciem totes aquelles males praxis que hagin pogut afectar la vida de la plantilla que ofereix aquest servei.

El passat 10 de març, malgrat la negativa del comitè d’empresa d’FCC per parlar de la sinistranitat laboral que pateix aquest servei, vam posar en coneixement de la Inspecció de Treball les pèssimes condicions laborals que els mateixos representants d’UGT van denunciar amb anterioritat.

La Comissió de la Brossa l’Assemblea Local de la Cup que es dedica a treballar en la municaplització d’aquest servei preveu que la necessitat de vehicles de lloguer s’ha quedat curta i, per tant, l’ampliació de pressupost aprovat també. En aquest sentit, això implica que se segueix sobreexplotant el camions vells amb el risc que comporta com ha quedat demostrat avui. Per part d’aquesta comissió es torna a titllar d’irresponsable l’acció del govern a l’hora de no fer una anàlisi exhaustiva i seriosa de la situació i pressuposa que en un exercici de poca transparència el govern no va projectar un augment del sobrecost per no alarmar amb el cost que sobrepassaria, encara més, el del contracte i pressupost actual. S’ha treballat amb vehicles que fa dos anys que s’haurien d’haver donat de baixa i el lloguer que s’ha fet per substituir-lo ha estat insuficient.

La Cup creiem que els incendis i explosions de camions dins la ciutat és un risc inassumible per la ciutadania i pels treballadors i treballadores del servei. S’ha sabut que l’incendi d’aquesta nit passada ha tingut conseqüències greus amb un cotxe cremat que ha estat considerat sinistre total. Per tant, als sobrecostos del servei hem d’afegir les indemnitzacions que l’ajuntament ha de pagar per fer front a la crema de cotxes del veïns. La Cup demanarem la documentació relativa amb aquest camió cremat tal com els informes de la ITV i l’informe del peritatge de l’asseguradora. Finalment, reiterem que només amb la municipalització d’aquest servei s’aconseguirà una garantia de drets per als treballadors i treballadores i un cost molt més baix per la ciutadania tant a nivell econòmic com a nivell humà que és el més important.

Candidatura d’Unitat Popular de Reus

Reus, 14 de maig de 2020