La Cup insisteix en la modificació del pressupost municipal per fer front a la crisi de la Covid-19

La Cup de Reus va traslladar les seves mesures de xoc a la primera reunió del Pla Estratègic de reactivació econòmica i social amb representants d’agents econòmics de la ciutat.

Divendres passat, la Candidatura d’Unitat Popular va assistir a la primera reunió del Pla Estratègic per la reactivació econòmica i social amb representants de la Cambra de Comerç, de la Universitat d’Econòmiques de la URV i de CC.OO. D’entrada, la CUP va qüestionar la legitimitat d’aquest espai amb relació a la representativitat real dels agents econòmics i socials de la ciutat. La seva portaveu, Marta Llorens, va lamentar que no hi hagués la presència de tots els sindicats actius a la ciutat, representats dels diferents polígons de la ciutat ni la presència d’altres agents que no necessàriament estan sota el paraigua de la Cambra de Comerç i que són part molt activa del petit comerç del municipi. La regidora Mònica Pàmies, a més, afegeix que “no es parla de la vessant ecològica o mediambiental que ha d’estar present en aquest nou model econòmic més sostenible” i que “hauria d’estar en la línia del manifest que va signar L’Ajuntament de Reus amb FridaysforFuture”.

En el ple del passat dimarts, Edgar Fernàndez ja va posar en valor la riquesa política, social i cultural del nostre municipi i va donar molta importància a la creació d’espais transversals de treball per poder realitzar propostes que no deixin cap persona enrere. Així ho va traslladar la portaveu a la trobada de divendres i, a trets generals, va parlar d’una política fiscal que atengui les necessitats de les persones i unes polítiques de discriminació positiva pels sectors socials i econòmics més afectats per la crisi.

Malgrat la crítica, la Candidatura d’Unitat Popular va manifestar que és necessari estar a l’altura de les circumstàncies i fer un exercici de corresponsabilitat és crucial per fer front a la crisi que vindrà. Per aquest motiu, la CUP va posar sobre la taula totes les mesures d’àmbit sòcio-sanitari, laboral, social, econòmic i cultural per un rescat urgent de la ciutat de Reus fent una important incidència en la vida de les persones més vulnerables.

Marta Llorens va tornar a insistir en la modificació del pressupost municipal com a mesura més important i urgent ja que el disseny d’un pressupost és l’eina més representativa de les prioritats polítiques del consistori. Per contra, tant el govern com el representant de la URV, Josep Maria Arauzo-Carod, van parlar obertament de l’obligatorietat d’endeutament que ha d’exercir l’ajuntament per tal de generar despesa. En aquest sentit, la portaveu de la Cup va reflexionar sobre un canvi de paradigma a l’hora d’afrontar l’economia i una oportunitat per reforçar els serveis públics utilitzant les pròpies eines municipals. Per tant, titlla de gesticulació l’actitud del govern. Per una banda, aquest treu pit en parlar de 3,1 milions d’euros de superàvit i exerceix de responsable en demanar al govern espanyol que modifiqui la normativa per tal d’ampliar més enllà del 20% del romanent de tresoreria a despesa social i reactivar el petit comerç de la ciutat. Però d’altra banda no dubta en endeutar-se i en invertir en obra pública sense analitzar-ne les necessitats i les conseqüències.

Finalment, la Candidatura d’Unitat Popular va posar èmfasi en la necessitat d’organització, planificació i calendarització d’accions del Pla Estratègic per tal de posar ordre i prioritzar les propostes provinents de tots els grups municipals i dels agents implicats en les taules sectorials. La portaveu de la Cup, va demanar el contingut de tot allò analitzat a les taules sectorials per tal de poder-ne fer una anàlisi exhaustiva i començar a treballar. Tal com va explicar ella mateixa al ple del dimarts passat, “no és hora de parlar tant de pactes de ciutats com d’arromangar-nos i posar-nos a treballar seriosament perquè hi ha moltes persones que necessiten respostes urgents a l’emergència social que pateixen”.