L'ASSEMBLEA TERRITORIAL

L'assemblea territorial està formada per representants de tots els nuclis locals de la CUP al Camp.
 
És l'espai on es consensuen les postures locals decidides en assemblea i on es coordinen i tracen les qüestions que afecten la CUP nacional.
 
 
 
 

EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX CAMP

LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA