Participació i la importància dels Consells Municipals

A proposta de la CUP va ser aprovada per plenari l’elaboració d’un Reglament de Participació Ciutadana nou perquè el que era vigent datava del 1986 i calia una renovació. Des d’aquesta formació, doncs, vam posar fil a l’agulla i tot i que com a oposició no depenia de nosaltres, hi vam treballar a fons per tal com la participació és un dels pilars de la democràcia directa defensada per la CUP.

El reglament nou va ser aprovat definitivament el setembre del 2019, però encara no se n’ha desplegat cap iniciativa perquè se n’ha de desenvolupar el Pla Estratègic que trigarà uns quants mesos.

Uns dels òrgans de participació que, des del nostre punt de vista hauria de tenir un pes important en aquesta qüestió són els Consells Municipals. Aquests espais, són en teoria, on la ciutadania pot opinar i proposar qüestions relatives al seu àmbit temàtic. Ara bé, no tenen valor vinculant ni pressupost o sigui que les qüestions que s’hi voten no influeixen en res, més enllà de mostrar una adhesió o aprovar o no pressupostos determinats que, en molts casos ja estan decidits com aprovar preus públics quan ja s’estan venent entrades per a un esdeveniment o posar a “consulta” el PAM (Pla d’Acció Municipal) un cop ja està aprovat pel Ple. A banda d’entitats i algú a títol individual també hi participen els partits polítics i tècnics de l’àrea. En un futur tampoc no se sap com i qui tindrà el dret de participar-hi.

Les reunions dels Consells, sovint es redueixen a llegir l’acta de la sessió anterior, s’informa de noves línies d’actuació que ja arriben tancades per part de la regidoria competent. Es fa recompte d’accions realitzades i, finalment, en un torn de paraules, les assistents hi poden dir la seva, sense que aquestes aportacions tinguin gairebé mai, cap impacte, cosa que més que apropar-se a la població, se n’allunya perquè no se’n veuen conseqüències positives. S’ha de dir, també, que n’hi ha que són més efectius que altres, sobretot, els de creació nova.

Per això creiem que cal revisar el grau de coneixement que la ciutadania té de la seva possible participació per ser més i de més colors i que calen també canals amplis com una bona campanya informativa que arribi a tots els racons, si de veritat ens creiem la Participació.

A més, per ara, la Participació que es promou és dirigida i tutelada per professionals de l’especialitat la finalitat dels quals és recollir opinions sobre unes polítiques prèviament dissenyades i, sobretot i només en algunes àrees de serveis a les persones, però mai en qüestions com la fiscalitat, les polítiques d’ocupació, el turisme o l’accés a l’habitatge. O sigui, el govern disposa “què, com, quan i per què” amb la qual cosa la participació es redueix a una declaració de preferències.

També hem de dir que, a Reus, la informació o les actes sobre Consells Municipals no estan en absolut actualitzades al portal web de l’Ajuntament i això no ajuda a la Participació efectiva de la ciutadania perquè no se’n pot consultar què s’hi cou, una mostra de desinterès cap a aquests òrgans i cap a les persones.

Si el govern s’ho creu i vol avançar cap a la democràcia directa, que és la participació, és imprescindible i urgent que implementi tots aquells mecanismes que ho possibilitin o passarem anys només fent plans i reglaments sense desplegar-los, basats únicament en les paraules i la lletra escrita. I això significa passar del paper passiu (escoltar) a l’actiu (decidir i fer). Treballar per construir de forma horitzontal, assembleària, no patriarcal i, per tant, la creació d’aquests espais és clau per crear espais autènticament democràtics, de ruptura i de no retorn a l’ordre establert. Espais de la gent i no per a la gent. I la institució ho ha de facilitar.

A la CUP, doncs, apostem per una campanya d’informació exhaustiva sobre què és la Participació Ciutadana i de com la ciutadania hi pot intervenir; la posada en marxa dels Consells de nova creació que es demanen, tal com la creació del Consell Municipal d’Habitatge que creiem que és de primera necessitat, i la renovació dels que ja existeixen. El caràcter vinculant de les decisions, sense el qual desapareix la seva funció. L’adjudicació de pressupost sense el qual les propostes que en puguin sortir no són factibles. En aquest sentit, el juny del 2016 la Cup va presentar en una moció en què es proposava el 25% de la dotació per als pressupostos participatius fos per als Consells Municipals, per poder exercir accions de millora per a la ciutadania. Ens agradaria que no ens hi eternitzéssim tot un mandat sense que res canvïi.

Aquí ens hi trobaran i serem els primers a participar-hi per tal que les demandes que avui exposem en aquest article es compleixin.

Comissió de Participació

Assemblea de la CUP de Reus