Marta Llorens ha denunciat noves suposades “irregularitats” a RELLSA. La formació ja fa temps que reclama la dissolució d’aquesta empresa municipal per la “manca de transparència que hi regna” i des de la CUP ja es va interposar una denúncia a Fiscalia que encara es troba sota secret de sumari.

Ara, Llorens denuncia com s’ha gestionat el procés de petició de 4 compatibilitats laborals de treballadores de l’empresa que han demanat combinar la seva tasca amb jornades a altres empreses privades.

Segons la regidora de la CUP, se’ls van presentar les 4 demandes en un únic expedient que no permetia votar per separat cadascun dels casos. A més a més, Llorens afirma que no se’ls va respondre cap de les preguntes que van formular sobre les particularitats de cada demanda de compatibilitat. En aquest sentit, denuncia que ni el president de la comissió responsable, el senyor Enrech, ni el regidor d’esports i president de RELLSA, Jordi Cervera, no van saber o “no van voler” solucionar cap dels dubtes plantejats. Llorens també afirma que “al cap d’una hora de formular les preguntes en comissió, el punt de les compatibilitats es va retirar de l’ordre del dia del ple de Reus sense donar cap mena d’explicació”.

El gerent de les empreses municipals de Reus va assegurar, segons Llorens, que desconeixia les demandes i que ningú l’havia informat de res, acte que denota, segons la CUP, “manca de professionalitat del gerent de RELLSA, Luís Alberto Rodríguez, en quant no informa al màxim gerent”.

Llorens denuncia que “el silenci administratiu i els tempos ben jugats per part del govern han fet que s’aprovin les compatibilitats sense ser aprovades a través d’un debat públic com és el del ple”.

La CUP també denuncia que el gerent de RELLSA “s’ha expulsat totes les responsabilitats de sobre assegurant que l’empresa no era coneixedora de cap protocol de sol·licitud de compatibilitat establert”. Aquest fet soprèn, segons Llorens, perquè la seva reponsabilitat és “fer-se càrrec, entre d’altres funcions, de tots els aspectes referents al personal i les seves compatibilitats o no a l’exercici privat de la societat”.

Marta Llorens, no es creu que “el senyor Luís Alberto Rodríguez no conegués la llei 53/1984 on es preveu que la declaració de compatibilitats correspon al ple de la Corporació amb un previ informe en el seu cas dels directors dels organismes, ens i empreses públiques”.

Per acabar, la CUP denuncia que una de les treballadores que ha demanat la compatibilitat ha estat “durant més de 3 anys en una situació totalment il·legal perquè exercia el 62,5% de la jornada en una empresa privada i això no és compatible tal com diu la llei 53/1984”. Llorens, però, reclama que “la responsabilitat per haver mantingut tan de temps aquesta  il·legalitat recau sobre el gerent que és el responsable de controlar les jornades dels seus treballadors”.

Per aquest motiu, i per altres que ja ha denunciat públicament i a Fiscalia, la Candidatura reclama la dimissió del gerent de RELLSA.