El Grup Polític de la CUP a al Diputació de Tarragona votarà No als pressupostos de la Diputació de 2018, com a esmena a la totalitat a aquests pressupostos i a la pròpia existència de la Diputació. El diputat Edgar Fernández centrarà el seu discurs, exactament, en els mateixos arguments que ja els va concretar ell mateix l’any anterior, i amb els que ho va fer David Vidal l’any 2015.

El proper divendres es celebrarà una sessió ordinària del Ple de la Diputació, en el qual s’aprovaran els pressupostos de 2018, així com també, una bateria de diverses bases de subvencions per al proper any. Precisament, per aquest motiu, el Grup Polític de la CUP ha presentat una moció, en que planteja una reformulació global del Pla estratègic de subvencions, per acabar amb el que consideren una “repartidora de diners públics”.

Amb aquests mateixos termes, es referirà Edgar Fernández en el discurs que realitzarà al Ple per argumentar el vot negatiu de l’esquerra independentista als pressupostos i a la bateria de subvencions. De fet Fernández, utilitzarà el mateix argumentari que l’any anterior, ja que un cop més, els pressupostos de la Diputació són de caràcter plenament continuïsta.

Fernández plantejarà una “esmena a la totalitat no sols als pressupostos, sinó al propi funcionament i existència de la Diputació com a institució”. Segons el diputat, “la Diputació es dedica a “repartir el pastís” per acontentar els ajuntaments i determinats poders fàctics del territori, sense cap tipus de planificació ni estratègia que respongui a les necessitats i la pluralitat de les 10 comarques”.

Precisament, en aquest Ple, la CUP presentarà una moció per tal de reformular els criteris del Pla estratègic de subvencions, que fixa el repartiment de diners públics en els diferents programes de subvencions que existeixen actualment.

El diputat destaca que hi ha desenes d’exemples de greuges i mancances d’aquestes subvencions, així com, que la Diputació no ha publicat ni el Pla Anual de 2016 ni el de 2017, tal i com marca la normativa. Fernández ha denunciat que “es donen subvencions per duplicat per a un mateix projecte, que no es tenen en compte mesures correctores per resoldre els desequilibris territorials i poblacionals entre municipis, que es beneficia de forma interessada a empreses privades, i sobretot, ha posat l’accent en l’existència de múltiples “subvencions nominatives”, que no deixen de ser “subvencions a dit” per a determinades entitats o ajuntaments”.

Com a exemple d’aquesta darrera qúestió, Fernández ha denunciat que mentre els ajuntaments s’han de presentar a un concurs per aconseguir finançament per a les escoles de música municipals, hi ha d’altres municipis que aconsegueixen aquest finançament de forma directa i sense concursar, el que al parer del diputat, “representa un clar greuge entre municipis”.

La CUP porta denunciant a la Diputació aquesta situació des de la seva entrada a la institució, ja que considera que “és una institució sense competències, però amb un gran pressupost, que l’acaba convertint a l’espai on acudeixen la resta d’administracions públiques locals i supramunicipals per poder acosneguir finançament, sense cap tipus de criteri ni planificació de polítiques territorials”.