La CUP denuncia que el Pla Estratègic no compleix cap requisit

En motiu de la publicació del Pla Estratègic de la Diputació de Tarragona 2015-2019, la CUP es reitera en la seva denúncia de manca de rigor metodològic d’aquest document i manté el seu interrogant sobre si la seva indefinició servirà per “acontentar determinats alcaldes del territori” en lloc de ser una eina de desenvolupament de les nostres comarques.
La CUP ha reiterat avui la seva oposició al Pla Estratègic 2015-2019 de la Diputació de Tarragona. El diputat David Vidal ha recordat que “vam votar en contra dels pressupostos, ja que les principals partides econòmiques que s’hi inclouen es basen en uns plans d’acció que no incorporen els requisits metodològics més mínims”.
Precisament, Vidal ja va explicar al mes de novembre que el vot negatiu als pressupostos 2016 anava lligat al vot negatiu del Pla Estratègic 2015-2019, el document que marca les línies estratègiques de la Diputació per al present mandat.

Vidal ha criticat que, tal i com es pot comprovar consultant el document que avui la Diputació ha penjat al seu web (http://www.dipta.cat/sites/dipta/files/media/pla_estrat_2015_19_0.pdf), “el Pla estratègic no contempla ni l’avaluació del Pla de l’anterior mandat, no compte amb un anàlisi de les necessitats dels ajuntaments i del territori, ni amb un calendari d’actuació de polítiques concretes, ni amb cap tipus d’avaluació de les polítiques a realitzar, i a més, encara no se’ns ha lliurat el Pla Anual de 2016 que ha de detallar quines polítiques es duran a terme durant el proper exercici”.

Davant d’aquesta indefinició, Vidal ha denunciat que “si no sabem quins criteris i quines actuacions es duran a terme en el proper mandat ens plantegem l’interrogant de si el criteri ve marcat pels interessos partidistes del govern i si el criteri que preval és acontentar a determinats alcaldes del territori”.

Per aquest motiu, la CUP continuarà treballant a la Diputació en una doble vessant: per una banda, fiscalitzar l’acció de govern de la Diputació per vetllar per una correcta gestió dels recursos econòmics d’aquesta, i per altra, continuar exigint la planificació de les polítiques públiques de la Diputació en base a una metodologia, que tingui en compte les necessitats del territori i dels seus habitants, que calendaritzi les actuacions a realitzar, que realitzi una avaluació de les polítiques que es desenvolupin… tal i com estableixen tots els organismes avaluadors de polítiques públiques.