L’abstenció de la CUP a la proposta “Pet Friendly” de Cs

El moviment Pet Friendly defensa el lliure accés d’animals de companyia als locals, establiments i hotels amb l’objectiu de fomentar la integració animal en la vida de la gent, afavorir les adopcions i disminuir els abandonaments.

Benestar animal a Reus?

No obstant això, aquest grau d’accés hauria de ser un pas més en un procés extens d’integració animal a la ciutat que ni tan sols s’ha iniciat. Malauradament, a Reus estem molt lluny d’aquesta integració i benestar animal, perquè el govern de la ciutat:

 • No fa campanyes de foment de l’adopció i l’acollida.
 • No realitza inspeccions suficients, ni amb uns paràmetres efectius, al centre contractat que recull els animals perduts i abandonats a la ciutat.
 • No van acceptar la municipalització de l’espai i del servei per la recollida dels animals abandonats i perduts, per a garantir el  compliment de la Llei catalana de Benestar animal.
 • No elimina del nostre municipi, la pràctica de la captura i sacrifici dels coloms urbans, tenint l’alternativa del pinso esterilitzador
 • No té protocols per a garantir el benestar animal en els actes que promociona o fomenta, com les rues i les fires.
 • No reconeix la insuficiència del contracte de manteniment i cura de les colònies felines urbanes. A la CUP creiem que el govern hauria de mostrar sensibilitat, preocupació i aplicar mesures per a garantir el màxim possible el benestar animal, de qualsevol animal.

Tanmateix, el govern (JxCat ERC i ARA Reus) i CS, en aquesta i en l’anterior legislatura, per exemple:

 • No van votar a favor de la Moció de la Cup per a garantir el benestar animal en els 3Tombs
 • No han qüestionat mai les sancions contra els gpp a la nostra ciutat
 • No han recolzat la proposta de la CUP d’accés dels ciutadans amb gos al transport públic.
 • No han recolzat la implantació d’una ordenança municipal de Benestar Animal de la CUP que implantava mesures preventives com la figura del “padrí” que garantia el no desemparament de l’animal en cas de malaltia o mort del propietari.

L’abstenció a la moció de Cs

El grup municipal de la CUP es va abstenir a la moció de Cs perquè l’objectiu d’aquesta moció no eren la integració i benestar animal, sinó la de fomentar el negoci privat. Creiem que la moció perverteix totalment l’essència del moviment Pet Friendly. Hi ha una contradicció molt gran i creiem que això perverteix el concepte.

La moció de Cs era una mostra d’hipocresia quan el seu partit mai ha donat suport a l’accés dels ciutadans amb gos al transport públic, ni a les instal·lacions o edificis municipals, … a la nostra ciutat. No ho han recolzat en els Consells d’administració corresponents ni en el mateix Ple municipal.

Estem parlant d’un partit, Cs, que en el seu programa Article 125 justifica implícitament el sacrifici dels animals malalts
o “no sanos”. I en el seu Article 141 recolza la cacera com a motor de desenvolupament. La cacera és una de les
practiques que més abandonaments, mort i tortura animal provoca en el nostre territori. La moció de Cs es quedava
curta de contingut, de fons i mancada de coherència respecte a la seva actuació i al seu programa electoral.
Aplicar el segell Pet Friendly ha de ser una mesura per a completar un procés d’integració animal que cal a la nostra
societat però que ni tan sols s’ha iniciat.

Proposta de la CUP en tinença responsable i benestar animal a la ciutat

 • Municipalitzar el servei de recollida i acollida d’animals – Protectora Municipal -, mitjançant el projecte integral de gossera, i un protocol policial enllaçat, així com convenis de col·laboració amb entitats i associacions per a treballar conjuntament, treballat per la Comissió Animalista de la CUP.
 • Modificar l’ordenança municipal vigent de tinença i benestar animal, per permetre, entre altres coses, el lliure accés dels animals de companyia al transport públic (sense transportí) i als edificis municipals. Afegir totes les propostes de l’Ordenança de Benestar Animal de la CUP.
 • Garantir el bon funcionament del servei prestat a les colònies felines, proporcionant casetes per protegir els gats del clima advers i del vandalisme, així com garantir una àrea de seguretat per a la seva protecció.
 • Ampliar el nombre de parcs canins a la ciutat i millorar els existents.
 • Promoure programes d’educació i sensibilització animal.
 • Incentivar l’adopció i l’acollida d’animals de companyia.
 • Portar a terme un control ètic de la superpoblació de fauna urbana i desplegar accions preventives com per exemple el pinso esterilitzador en cas dels coloms.
 • No utilitzar la caça com a mètode alternatiu al control ètic de la fauna. Restringir progressivament o eliminar possibles zones permeses de caça, dins el terme municipal.
 • No fomentar, ajudar ni donar permisos a granges d’explotació intensiva.
 • Impulsar un servei comarcal d’incineració, acollida i recollida d’animals. Els preus públics dels serveis d’incineració i guarderia, les taxes i les sancions per tinença d’animals garantirien la viabilitat econòmica.