La CUP insta a la Generalitat a emprendre mesures més contundents contra les empreses químiques per protegir la salut de les persones

La CUP planteja a la Generalitat i a la Taula de Qualitat de l’Aire del Camp de Tarragona que prengui mesures més contundents per tal de protegir la salut de la ciutadania, després que el propi conseller de Territori i Sostenibilitat Josep Rull, hagi admès que el passat mes de setembre l’empresa Repsol va multiplicar per 6 el límit màxim d’emissions de benzè al polígon industrial químic al municipi de Constantí.

La CUP-CC va preguntar el passat mes de desembre al conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, sobre el control de les emissions de benzè que la Generalitat practica sobre l’activitat de les empreses dels dos polígons químics del Tarragonès.

La pregunta venia motivada per les dades publicades per l’Índex Català de la Qualitat de l’Aire (ICQA) al seu web el passat 29 de setembre i a la caseta de recollida de dades de Constantí. A la una de la matinada es va registrar un índex del compost químic C6H6 Benzè de 29,3 µg/m³. I entre les 12 i les 8 del matí la mitja va ser de 15,41 µg/m³. Segons la normativa vigent a Catalunya els objectius de qualitat de l’aire vigents són 5 µg/m³. Per tant molt inferior a la registrada el passat dia 29 quan es va arribar als 29,3 µg/m³.

El diputat de la CUP-CC, Sergi Saladié, ha recordat que “el compost químic pot provocar dany genètic al material cel·lular i és una substància considerada cancerígena per l’ Agència Internacional de Recerca del Càncer (IARC) la via d’entrada de la qual és la inhalació”.

També ha recordat, que el Jutjat Social número 1 de Tarragona va dictar fa uns mesos una sentència, que reietera l’origen professional i la situació d’incapacitat permanent en grau total d’un ex-treballador afectat de càncer, que treballava fent tasques de manteniment dels forns d’olefines de la planta de la mateixa empresa Repsol, a la ciutat de Tarragona.

Per aquest motiu, la CUP considera que l’emissió d’aquests productes químics a l’aire, no sols és un perill per al conjunt de treballadors i treballadores d’aquestes empreses -com ja ha quedat demostrat per aquesta sentència judicial- sinó també per al conjunt de la ciutadania dels municipis propers als complexos químics.

Davant de la resposta del conseller Rull, el qual es limita a dir que “s’estan revisant els procediments de treball per evitar que aquesta operació es repeteixi”, la CUP planteja de nou l’urgència i la necessitat d’impulsar un treball rigurós sobre la qualitat de l’aire en ambdós complexos empresarials químics, que permeti d’una banda conéixer quin és l’estat real de contaminació de l’atmòsfera, així com també prendre les mesures convenients -ja siguin mesures legislatives o coactives-, que permetin garantir la protecció de la salut de la ciutadania davant les males pràctiques d’aquestes empreses.

Per últim, Saladié també s’ha referit a l’abocament aquesta setmana de productes tòxics al riu Francolí per part d’una indústria paperera instal·lada a la riba del riu. Segons el diputat, “la Generalitat no pot continuar tolerant la contaminació impune de l’aire i l’aigua de la vall del Francolí”. Per això, la CUP-CC també demanarà explicacions al conseller Rull al respecte d’aquest darrer episodi de contaminació.