La CUP instarà la Diputació a protegir i promoure les oliveres

En el proper Ple d’aquest divendres a la Diputació de Tarragona, el Grup Polític de la CUP ha registrat una moció per tal de protegir i promoure les oliveres centenàries i mil·lenàries de les comarques centrals dels Països Catalans. A banda, també ha registrat un prec, per tal que la Diputació respongui les instàncies del Grup Polític, sol·licitant informació sobre l’activitat de l’ens públics, ja que actualment ja acumulen un important nombre d’instàncies que han estat contestades. Algunes d’elles, fa més d’un any que esperen resposta, el que vulnera el dret del Grup Polític d’accés a la informació.

A continuació us reproduïm el text de la moció presentada:

La tradició agrícola de les comarques centrals dels Països Catalans ha construït al llarg dels segles un paisatge de tipologia mediterrània, que té amb les oliveres el seu element més característic i identificatiu. Un paisatge i una tradició que no són un element fòssil i immòbil, sinó que és viu i dinàmic, gràcies al manteniment de l’activitat agrícola cada cop més residual en l’economia terciaritzada del nostre país.

La presència de les oliveres centenàries i mil·lenàries, així com tots els elements paisatgístics i antropològics, com ara l’arquitectura en pedra seca, esdevenen un reclam de primer ordre en un sector de la població que aposta pel turisme rural i de proximitat. Un sector, que a més, aposta per una oferta turística basada en la desmassificació, en el coneixement de les comarques i la seva història i cultura.

Tanmateix, la manca de promoció turística d’aquestes comarques en comparació amb productes turístics de masses, fa que aquest potencial no pugui desenvolupar-se. Un potencial, que cal aprofitar per garantir el manteniment de l’activitat econòmica que permeti la permanència i protecció d’aquest patrimoni i de les seves comarques.

A més, en les darreres dècades, el negoci de la venda de les oliveres mil·lenàries com a elements de decoració en jardins, ha provocat un espoli del patrimoni col·lectiu per a l’enriquiment privat. Un espoli, que ha estat possible en part, a causa de la manca d’una legislació que protegeixi aquestes oliveres com a patrimoni cultural i paisatgístic.

Un altre amenaça per la supervivència d’aquesta arbres mil·lenaris és la plaga de la Xylella, que ja està causant estralls a les Illes, i pot suposar un perill imminent tal i com reconeix el propi Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya.

Per sort, la societat civil organitzada ha lluitat i lluita per salvaguarda aquest patrimoni per a les properes generacions i per mantenir-lo com a font de riquesa que garanteixi el present i el futur dels pobles i les comarques.

També, des de l’administració pública, s’han iniciat propostes per tal d’avançar en aquesta direcció. Més enllà de l’esforç a nivell local de l’Ajuntament d’Ulldecona (el Montsià), també la Mancomunitat de la Taula del Sénia ha començat a plantejar propostes que plantegin una acció coordinada i una promoció a nivell territorial d’aquest patrimoni.

En aquest sentit, la pròpia Mancomunitat va mantenir el mes passat una reunió amb la Diputació de Tarragona, per tal de teixir complicitats que permetin fer realitat aquest projecte de recuperació i promoció d’aquest patrimoni. Una reunió, que també s’ha fet o es farà, amb institucions homònimes de les diferents comarques centrals del país.

Per tots aquests motius, el Grup Polític de la CUP proposa al Ple de la Diputació de Tarragona l’adopció dels següents ACORDS:

Primer: Prendre la iniciativa tant a la Diputació de Tarragona com en el seu Patronat de Turisme, per promoure una trobada amb tots els seus homònims, la Mancomunitat de la Taula del Sénia i la Plataforma Salvem lo Montsià, per elaborar un pla de treball que permeti tant la promoció turística de les oliveres mil·lenàries, com aquelles accions concretes, que garanteixin la protecció d’aquest patrimoni i el manteniment de les explotacions agràries que les mantenen.

Segon: Prendre mesures urgents davant l’amenaça de la Xylella. Per una banda, a través de l’assessorament als municipis per part de la Diputació. Per altra banda, instar al govern de la Generalitat a que estableixi les mesures pertinents per a frenar la propagació de la malaltia, com podrien ser una quarantena de trànsit d’espècies vegetals amb les Illes Balears i l’assessorament al sector agrícola.

Tercer: Instar al Parlament de Catalunya a prendre les mesures legislatives pertinents per protegir les oliveres mil·lenàries com a patrimoni col·lectiu.

* Fotografia publicada al Setmanari la Directa