“No ens valen les escenificacions, necessitem polítiques efectives contra la violència masclista”

El col·lectiu feminista L’Hora Violeta i la CUP de Reus han fet una roda de premsa prèvia a l’acte institucional del 25N per denunciar que l’administració no té els recursos suficients per fer front a la violència masclista

 

El passat 25 de novembre, Dia Internacional contra la violència masclista, 500 persones van participar en la manifestació a Reus per condemnar les diferents violències masclistes. En el que portem d’any, hi ha hagut 90 víctimes mortals a causa de violència masclista a l’Estat espanyol, 24 de les quals als Països Catalans: per això que vam alçar les nostres veus per dir prou. En concret, a Reus 269 dones han estat ateses per aquest motiu. 

Jessica Gil, membre de l’Hora Violeta, explica que «vam dur a terme una manifestació i un acte polític per tal de denunciar el sistema capitalista i patriarcal que ens sotmet a la lògica mercantilista i voraç de la propietat privada, per defensar el dret a l’autodeterminació dels nostres cossos i vides i per decidir com i on viure, lluny de les opressions i discriminacions a les dones, lesbianes, trans i  racialitzades».

Els dos col·lectius han denunciat la “il·legitimitat” de l’acte institucional organitzat per l’Ajuntament de Reus perquè el consideren “una simple escenificació per parlar d’una llei buida del contingut pràctic i necessari per a fer front a la realitat a la qual les dones estem sotmeses”.

Marta Llorens, portaveu de la CUP, ha clamat que “la llei 5/2008 és deficient i limitada ja que no deixa clara quina és la distribució de competències entre la Generalitat i els Ajuntaments per a l’acollida d’urgència a les dones”. En clau municipal, Llorens ha explicat que l’Ajuntament de Reus tenia un conveni amb la Fundació AGI (Assistència de Gestió Integral) per la gestió d’un pis d’urgències per a dones víctimes de violència masclista. «Només va ser vigent fins el 2014, aquest recurs ja no apareix a l’actual carta de serveis de la Casa de la Dona ni al contracte programa amb la Generalitat, per tant, hem perdut incidència en aquest àmbit».

“Si l’indicador de risc de pobresa marca la taxa masculina en un 25% i la de les dones en un 49% i si hi afegim que en talls de subministrament el 68% de les persones afectades són dones, es fa evident la  implantació urgent de polítiques d’emergència  reals que ara mateix les institucions no compleixen”, ha afegit Jessica Gil.

La portaveu de l’Hora Violeta també diu que «en la llei 5/2018 el Govern ha de promoure mesures per facilitar l’accés a un habitatge a les dones que pateixen qualsevol forma de violència. En les reserves d’habitatge públic, el Govern ha de vetllar per a garantir l’accés a l’habitatge de totes les dones que es troben en situació de violència masclista. Però a Reus només disposem de 160 immobles d’habitatge protegit i durant el passat 2017 es van registrar als jutjats de Reus 502 desnonaments».

“Per tant, critiquem la postura triomfalista del govern de la ciutat que es manifestarà en aquest acte. És vergonyós que les polítiques de gènere d’aquest mandat hagin estat d’aparador», ha clamat Marta Llorens.

En aquest sentit, Llorens ha ratificat la proposta d’una regidoria feminista en un proper govern participat per la CUP. «És immensament necessari d’oferir recursos per reduir la feminització de la pobresa i la precarietat amb una diagnosi exhaustiva de la realitat social i econòmica de les dones de la ciutat. Hem d’incloure perspectiva de gènere a tots els departaments i àrees de l’ajuntament i abordar la violència masclista amb tots els serveis adequats», ha conclòs la portaveu de la CUP.

Reus, 30 de novembre de 2018

25N: ens cal un municipi feminista