OPINIÓ | Reus, «ciutat acollidora» amb els joves migrats?

Fa uns dies sortia als diaris que la mesquita As-Sunnah de Reus està atenent a molts joves indocumentats provinents del Magreb, que per la situació en la que es troben s’adrecen al centre religiós per poder comptar amb una cobertura bàsica de subsistència.

Això, que pot semblar un fet anecdòtic, és un exemple més de la situació d’emergència que viu el país amb l’arribada de molts menors i joves no acompanyats. Aquesta emergència no és només de país, és també de ciutat, com a primera escala d’acollida de totes les persones nouvingudes.

Els ajuntaments han de poder garantir que les persones que es troben al seu municipi estiguin ateses sota un sistema de protecció. El que trobem en els joves no acompanyats majors és que en una ciutat com Reus, en la que es necessiten dos anys d’empadronament per a poder accedir a recursos i prestacions derivades de Serveis Socials, les persones nouvingudes i majors d’edat (com és el cas del que tractava la noticia) es troben en una situació d’irregularitat i buit legal, ja que no poden entrar ni al sistema de protecció de menors ni al de Serveis Socials. És aquest últim el que ha de garantir una cobertura de seguretat a totes les persones que es troben a la ciutat i s’hi empadronen, ja sigui per curta o llarga durada.

Aquesta és una decisió que correspon al nostre consistori, i per això des de la CUP sempre hem defensat que totes les polítiques socials que es puguin fer des del municipi han de servir per assegurar que les persones que hi viuen millorin la seva qualitat de vida. Per a fer-ho, és necessari canviar les condicions d’accés per a poder acollir-se a prestacions i mesures d’àmbit local i no permetre que hi hagi persones que només puguin optar als serveis de beneficència.

Aquesta és una situació que només acaba de començar, perquè la majoria de joves que arriben per la frontera sud són menors, però en molt poc temps es convertiran en majors i el que ara és una situació d’emergència en el sistema de protecció de menors, ho serà en breus dels municipis, plasmat en el sistema de Serveis Socials que haurà de fer front a la nova realitat. I Reus, “ciutat acollidora”, ha de poder donar resposta real a les persones nouvingudes.

Marta Puig Beltran

Treballadora social i regidora de la CUP de Reus