Participació ciutadana o la por de perdre poder

Últimament i arran de determinades demandes ciutadanes, se’ns acosten persones a títol individual o emparats en alguna entitat, interessades a fer arribar precs o preguntes al ple de l’Ajuntament.

Aquest interés de participació directa és el que ens demostra que, cada vegada més, les persones volen incidir en temes de ciutat, més enllà de les propostes estrictes de la institució. Per a la CUP és bon senyal, un símptoma de maduresa democràtica i participativa.

Tanmateix aquest interés, ara per ara, no es pot plasmar a la realitat perquè el Reglament Orgànic Municipal (ROM) no ho permet o ofereix  un marc d’actuació gairebé nul.

Un exemple molt actual és el cas de La Sedera. Els veïns dels barris propers a aquest espai i molta altra gent de la ciutat, que el valora, s’han organitzat per resoldre què en volen fer. Voldrien fer arribar al ple les propostes acordades o un prec per fer un procés participatiu de decisió sobre el futur de l’espai.

Ara per ara, les plataformes, organitzacions o persones individuals que podrien fer servir aquests mecanismes, només poden presentar propostes emparades en algun grup municipal o presentant 155 signatures, registrades prèviament al ple.

La CUP des del primer mandat a l’Ajuntament ha demanat, ha col·laborat, ha fet propostes, ha participat en la comissió de renovació del ROM (l’actual és del 2003), mocions, que s’han aprovat per tal de revertir la situació i fer suport a la veu de la gent, de manera que se simplifiquin els tràmits i sigui fàcil i senzil. Tot això amb resultat zero, ara per ara.

Una vegada més, doncs, és en aquests comportaments on veiem la nul·la voluntat política d’ampliar la participació ciutadana des del govern de la ciutat i la deixadesa davant qualsevol canvi, en definitiva la por que la ciutadania prengui consciència que les transformacions s’originen al carrer o, com a mínim al marge de la institució.

La por de perdre poder i de no poder dominar la població sota unes normes que veten la participació i que, ara mateix, amb una societat crítica i madura, són obsoletes.

Mariona Quadrada, regidora de la CUP de Reus
18 de juliol de 2018