La CUP considera insuficient l’informe pel tancament de la residència pública

  • Les independentistes afirmen que la documentació no aporta dades tècniques
  • Pràcticament tots els arranjaments són actuacions que poden realitzar-se sense desocupar els usuaris

La CUP de Reus titlla d’insuficient l’informe tècnic del Departament de Drets Socials de la Generalitat pel tancament de la residència pública de la ciutat. Les anticapitalistes afirmen que no és un Informe Tècnic de l’Estat de l’Edifici (ITE) per la manca d’informació contrastada, ni basada en elements gràfics, mapes de punts conflictius o tasts, ni tampoc compta amb pressupostos per inversions o arranjaments. A més, asseguren que el mateix document detalla que l’únic risc per a la seguretat de les persones és l’estat de la façana i la tanca del solar exterior, punts que no són estructurals i que es poden arreglar sense reubicar als avis ni tancar l’edifici. De fet, la CUP reclama que es presenti, de nou, un ITE amb les dades tècniques que aquest hauria d’incorporar.

Les cupaires denuncien que el document està signat el dia 14 de novembre d’enguany, un mes després de l’anunci del tancament de la residència. Per tant, el tancament no té base en aquest informe, sinó tot el contrari, sembla que aquest breu document pretén justificar la decisió ja presa per la Generalitat de Catalunya.

Les independentistes consideren que hi ha moltes afirmacions de l’informe que no s’especifiquen. Per exemple, el departament exposa: “L’edifici planteja altres problemes funcionals greus que s’haurien d’adaptar a la normativa actual”, sense determinar quins ni presentar una informació detallada. Mònica Pàmies, regidora i portaveu del grup municipal explica que “s’ha de tenir en compte que es tracta d’un edifici de quasi 50 anys i, òbviament, les normatives van canviant. Això el que comporta és que s’hagi de fer una inversió per actualitzar normatives i llicències, prevenir incendis i millorar les instal·lacions, però en cap cas és motiu suficient per acabar amb el servei públic”.

La documentació també especifica que la xarxa de fontaneria i de la producció d’aigua calenta sanitària s’hauria de renovar pel risc de legionel·losi. “És normal que un edifici de 50 anys necessiti una renovació de les instal·lacions de l’aigua, tasca que, per exemple, moltes escoles han anat adaptant. Tot plegat és 100% arranjable i no per això s’han de redistribuir els avis. Tenint en compte que, a més, aquest trasllat dels usuaris produeix problemes greus d’adaptació a un nou entorn i servei, també de les famílies”, afirma Pàmies.

Així, l’informe també determina que hi ha massa espai per usuari. És a dir, afirma que aquest edifici compta amb uns 80 m² per avi, quan el model de residències actual diu que haurien de ser uns 40 m²: “Tancarem una residència per disposar de més espai del que la normativa actual requereix, en lloc d’aprofitar l’ocasió per redistribuir i augmentar places? A més, aquest espai “de més” mostra la possibilitat de fer les obres que l’edifici necessita mentre els usuaris ocupen espais que ara no tenen ús”, explica Pàmies.

Reus, 21 de novembre de 2023