Tenim alternativa

La CUP de Reus hem presentat l’anàlisi que fem de la ciutat en cada àmbit així com l’alternativa que proposem a la Conferència Municipalista del 14 de juny.

Una alternativa que parteix de 4 eixos bàsics que hem exposat públicament de forma reiterada:

  1. Un projecte de ciutat clar. Volem un Pla d’Acció Muncipal i un Pla de Ciutat.
  2. Recuperar la gestió directa dels serveis bàsics municipals, controlar la qualitat dels serveis en sí i garantir-ne la transparència des del consistori.
  3. Acabar amb les dinàmiques que es mantenen de l’època Innova i fer una aposta real per a garantir la transparència.
  4. Fer República des del municipalisme.

La CUP és un projecte polític que treballa des del carrer i des de la institució, que utilitza com a altaveu per plasmar les demandes de la unitat popular. De cara a la conferència municipalista, hem tornat preguntat a la ciutadania com veu Reus en sanitat, educació, participacació, serveis bàsics, instal·lacions esportives, entre d’altres.

De totes les respostes, n’hem elaborat el vídeo que podeu veure a continuació. Tenint en compte els dubtes, queixes i consideracions hem plantejat les respostes i hem concretat el projecte de ciutat alternatiu que detallem a continuació del vídeo.

L’anàlisi global per a la CUP és que Reus ara mateix és una ciutat grisa que va a la deriva perquè el govern aplica la màxima de “qui dies passa, anys empeny” i, per tant, regna la improvització constant.

És per això que des de la Canditura s’aposta clarament per definir un projecte de ciutat govern que marqui els objectius que es volen perseguir des de l’ajuntament i que posi les persones al centre de la política municipal.

Aquest projecte de ciutat es materialitza en aquestes propostes temàtiques esbossades a continuació.