La CUP es mira amb recel la modificació del Reglament Orgànic Municipal

La formació agraeix que s’impulsi el procés per treballar sobre els mecanismes de participació de la ciutat però lamenta que s’hagi hagut d’insistir reiteradament perquè es complís aquest acord aprovat per unanimitat des del 2011, any en què la CUP va entrar al ple del consistori i espera que tot plegat no es redueixi a una mera declaració d’intencions.

El 7 d’octubre de l’any 2011 el ple de Reus va aprovar per unanimitat la moció de la CUP en què s’instava a redactar un nou Reglament de Participació i reformar el ROM. La primera proposta es va aprovar per unanimitat, malgrat no s’ha complert ni s’ha inciat cap tràmit al respecte. D’altra banda, al llarg de l’anterior mandat, la CUP ha presentat diverses propostes per reformar el ROM com: convocar la primera Assemblea Municipal Oberta, demanar una nova reglamentació de la Junta de Portaveus, entre d’altres.

La Candidatura ha reclamat insistentment aquestes modificacions perquè considera que els textos actuals tenen buits de contingut importants, contemplen estructures que no s’han implementat mai com els districtes i no recullen molts aspectes de participació per tal que aquests reglaments arribin a ser un instrument efectiu, tal com el senyor Secretari ha comentat en diverses ocasions.

La CUP, doncs, agraeix que es convoqui la comissió per treballar ambdues normatives i hi treballarà conscientment però es mostra recelosa en vista de manca d’actitud reiterada del govern municipal per articular una participació ciutadana real. De fet, al ple del 4 de setembre d’enguany es van aprovar uns terminis per iniciar aquestes modificacions que ja no s’han complert.No obstant això, la Candidatura considera essencial treballar per uns mecanismes de participació real i garantir que les portes de l’ajuntament s’obrin cap a fora.

En aquest sentit, la comissió de participació interna de l’assemblea local fa mesos que treballa en la cerca d’alternatives als reglaments actuals i insisteix en el fet que aquest procés ha de comptar amb la participació vinculant de les entitats sectorials i la ciutadania reusenca en general.

Pel que fa a les propostes concretes, en primer lloc es demana que es vinculin el ROM i el Reglament de Participació per tal de crear un marc d’acció unitari. En relació al ple, algunes de les propostes formulades són que les sessions plenàries se celebrin a la tarda per fomentar-ne la participació ciutadana, que les entitats i associacions puguin presentar mocions per sí mateixes o que la documentació de les comissions informatives s’enviï amb més de 48 hores d’antelació per tal de poder treballar-la correctament.

També es plantegen mecanismes per fomentar la participació dels treballadors de l’Ajuntament i reformes respecte les empreses municipals. Pel que fa a aquestes, la CUP proposa substituir el Consell d’Administració d’aquestes pel Consell de Servei Públic, participat pels representats dels treballadors i persones de l’àmbit en qüestió que hi puguin desenvolupar una tasca d’assessorament extern, o ampliar la periodicitat de la Junta General. Bàsicament, doncs, es reclama que la ciutadania tingui al seu abast els mecanismes de participació directa vinculants que determinin la política municipal.