La CUP de Reus critica la mala gestió de la Regidoria de Benestar i d’Educació pel que fa a les beques menjador

Ahir, primer dia de curs escolar, un gran nombre d’alumnat no va poder fer ús del servei de menjador dels seus centres ja que no han arribat les beques menjador

Ahir, primer dia de curs escolar, la portaveu de la CUP de Reus, Marta Llorens va coincidir en reunions de les diferents Comissions Informatives organitzades per l’Ajuntament de Reus en relació als àmbits d’Educació i Benestar. Llorens va realitzar una sèrie de preguntes a l’entorn de l’àmbit escolar que són de vital importància a l’hora d’afrontar les desigualtats socials de l’alumnat dels centres de primària i de secundària de Reus. La portaveu persisteix en la crítica de la gestió de l’inici de curs “la setmana passada ja vam criticar la manca d’informació per part del regidor Recasens i encara no tenim res clar, és imperdonable.”

En aquest sentit, la regidora Marta Llorens, va criticar l’actitud a la defensiva del regidor d’Educació quan aquesta li va formular consultes pertinents i crucials en relació a l’accés equitatiu a l’educació de tot l’alumnat dels centres educatius de Reus, especialment en el context actual de curs atípic i difícil. Així ho va declarar Marta Llorens: “La nostra funció és fiscalitzar, si un regidor de govern se sent qüestionat és perquè potser no fa bé la seva feina”. Durant el confinament, es van perdre moltes famílies pel camí i molt alumnat vulnerable va quedar totalment marginat. “No ens podem permetre el luxe que ens torni a passar”. Segons el Regidor Recasens, la primera onada de repartiment de dispositius electrònics que es va fer durant el confinament es prioritzava els estudiants provinents de famílies vulnerables de fi d’etapa educativa i atorgament del títol acreditatiu. “Però nosaltres també li recordem al regidor que en aquest inici de curs, Reus, encara compta amb centres de màxima complexitat amb un gran volum d’alumnat vulnerable que necessita d’aquest suport i d’altres com és l’accés al menjador escolar que sabem que no s’està oferint a través de les beques menjador.”

Pel que fa a les beques menjador, la Candidatura d’Unitat Popular es va adreçar a la Regidora de Benestar, Montserrat Vilella. Segons la regidora, el motiu pel qual els centres no saben, encara, el nombre d’alumnat becat és perquè hi hagut problemes administratius per part de la Generalitat i que les escoles ja n’estan informades a través d’una carta que la mateixa Regidoria de Benestar els va enviar. Per contra, la portaveu de la Cup afirma “que les escoles no n’estan assabentades i que ahir, primer dia d’escola, en centres de màxima complexitat i que pateixen la segregació escolar de primera mà de la nostra ciutat es va iniciar el servei de menjador per molts pocs alumnes ja que la majoria són becats sense poder contractar personal i assumint les mateixes AMPEs el servei de gestió i de coordinació fins que es confirmin les beques. Una situació alarmant ja que l’alumnat becat quedarà fora del servei de menjador fins que es resolguin les sol·licituds que vaticinem que serà per un temps llarg.”

Finalment, la pregunta en relació a les activitats extraescolars tampoc va tenir una resposta proactiva per part del Regidor d’Educació. Segons la Candidatura d’Unitat Popular també s’ha de garantir una equitat a l’accés a l’educació no reglada o en el lleure ja que, actualment, també és un espai on s’evidencien les desigualtats socials i, per tant, les administracions han de vetllar per la realització d’aquestes. Segons la portaveu “la Regidoria d’Educació hauria de fer un seguiment de les activitats extraescolars malgrat no sigui de la seva competència per tal d’actuar amb responsabilitat que ara no s’exerceix de cap de les maneres. No pot ser que no s’estigui treballant un Pla Educatiu d’Entorn -competència de la regidoria- que sigui adequat al context actual de pandèmia i, més quan el regidor Recasens ens va reconèixer una distribució desigual d’oferta d’activiats extraescolars entre centres.” Segons la Cup de Reus, una distribució desigual d’oferta també és evidència d’una segregació escolar present a la nostra ciutat i que s’ha de combatre de manera imminent.