Més de la meitat de les millores que va aportar la Cup s’incorporen a la nova licitació de recollida d’animals

La Comissió Animalista de la Cup va aportar més de 30 millores al servei de recollida d’animals de les quals més de la meitat s’han incorporat o adaptat

La Cup celebra la incorporació de gran part de les seves propostes de millora en les condicions de la nova licitació de recollida d’animals de l’Ajuntament de Reus. Fa uns mesos, en vista de la nova licitació, la formació cupaire va entregar un total de 32 criteris, especificacions i peticions «per tal de millorar el servei i avançar cap al benestar animal». Entre les condicions que van aportar al Plec de Prescripcions Tècniques es troben, per exemple, l’ampliació de l’horari del centre, l’aplicació de collars de diferents colors per identificar el municipi de recollida o millores en el control dels animals.

D’altra banda, entre les propostes de la Cup que finalment no s’han dut a terme tenien a veure amb proporcionar espais adaptats als animals de granja o que el personal tingui formació en matèria de protecció d’animals, d’acord amb la normativa vigent. La Candidatura també havia demanat com a requisit que l’empresa no tingués cap sentència en contra, donat el gran nombre de denúncies per la mala realització del servei. De fet, segons comenta la regidora Mònica Pàmies, totes les aportacions emanen de la Llei de Protecció Animal Catalana.

Des de la Comissió Animalista de la Cup a Reus celebren la incorporació d’aquestes millores però consideren que «encara queda molt per fer». En aquest sentit, la formació anticapitalista explica que «per poder garantir veritablement el benestar animal cal apostar per la municipalització del servei, vers la contractació de qualsevol empresa». La Regidora Mònica Pàmies recorda que des de la Cup «es va presentar un projecte de protectora municipal que ni l’anterior govern ni l’actual han volgut dur a terme». El Consell Comarcal del Baix Camp, en canvi, sí que es va mostrar més receptiu a la proposta, encara que actualment el projecte està aturat.

La CUP, tot i no estar d’acord amb aquest model externalitzat, va manifestar la voluntat de participar i fer aportacions en aquesta nova licitació. Concretament, Pàmies va sol·licitar una reunió a finals de gener on també participessin la resta de grups municipals com a mostra de transparència. Ara que el procés de licitació està en marxa, la Comissió Animalista de la Cup assegura que es mantindrà atenta i es farà el seguiment per tal d’aconseguir un servei públic de qualitat.

Propostes de millora de la Cup afegits al plec de condicions tècniques de la licitació de recollida d’animals