Realitat municipal i Emergència Climàtica

El canvi climàtic és una realitat i l’emergència en la presa de mesures per a frenar i aturar el seu impacte és urgent. Gran part de la ciutadania està conscienciada sobre l’emergència climàtica i està activa per a frenar el canvi climàtic. Les nostres ciutadanes adopten mesures a nivell particular, evitar el màxim de residu possible, el malbaratament alimentari, evitar la petjada contaminant dels vehicles, utilitzar productes menys contaminants en el dia a dia i educar a les filles i fills en el respecte cap a l’entorn,…

Però aquest repte mundial no pot recaure únicament en les espatlles dels individus, totes ens hem d’implicar en aquesta lluita, per això demanem un compromís ferm i decidit que no es quedi en paraules buides i que impliqui una planificació de mesures directes en terminis immediats a nivell municipal per a lluitar contra el canvi climàtic.

Aquest repte mundial no pot recaure únicament en les espatlles dels individus, totes ens hem d’implicar en aquesta lluita, per això demanem una planificació de mesures directes

A les darreres eleccions municipals la CUP portava detallades en el seu programa electoral amb més de 50 propostes per a dur a terme en el nostre municipi. Aquestes mesures, classificades en 7 temàtiques estan directament relacionades amb medi Ambient, Benestar Animal i auto-abastament energètic.  Les podem encabir en el següent resum:

  • Garantir l’accés de tota la ciutadania a béns tant necessaris com la energia i l’aigua. És imprescindible l’accés lliure a l’aigua, evitant el seu malbaratament i anar substituint les energies contaminants per altres energies netes.
  • Incrementar el control municipal per evitar els abocaments incontrolats que acaben contaminant els nostres rius i el mar.
  • Protegir el sòl rústic amb dues mesures claus: potenciar la utilització de productes i pràctiques més respectuoses amb la terra i potenciar la comercialització dels productes ecològics resultants, de proximitat i respectuosos amb el benestar animal.
  • Prohibir la implantació d’explotacions ramaderes intensives i treballar per la reconversió de les existents en extensives, més respectuoses amb el benestar animal i amb menys impacte contaminant en el terme municipal.
  • Prioritzar la creació de zones verdes i horts urbans en els espais no edificats de la nostra ciutat. A la ciutat, la qualitat de l’aire, la disminució de la contaminació acústica i les temperatures més suaus, tenen una relació directa en la creació i conservació de grans zones verdes ben distribuïdes per tota la ciutat. Està provada la utilitat de la massa vegetal urbana i que la seva implantació coherent, amb la tria de arbrat i les plantes segons el consum hídric, triant les espècies vegetals autòctones, afavoreix la salut de tota la població.
  • Treballar per aconseguir que Reus sigui una ciutat lliure d’incineració de residus. Evitar el foment del consumisme compulsiu en contraposició al consum responsable, de proximitat i la reutilització de productes, és una mesura necessària per a disminuir la petjada en el nostre entorn.
  • Prohibir la implantació d’indústria contaminant en el nostre terme municipal i fer un pla de reconversió i millora en l’impacte ambiental de les empreses ja establertes, que hagin de complir en un termini el més immediat possible.

Però què ha fet aquest govern “repetidor” de mandat?             

Parlem de la mobilitat. A Reus es van substituir autobusos urbans vells i contaminants per uns altres nous de gasoil, i en el Consell d’Administració de RTP estan tots cofois perquè han pogut vendre dos dels busos retirats quan realment els han venut a una autoescola local i a Tortosa, perquè segueixin contaminant. Mentre les ciutats europees ja estan aplicant plans de prohibició de circulació de vehicles de gasoil a les seves ciutats, nosaltres estarem pagant aquests busos de gasoil fins el 2030. 

Aquest govern senyalitza carrils bici per complir amb l’expedient, sense cap sentit i amb trams que no porten enlloc ni tenen cap valor real ni utilitat per la ciutadania.

Parlem de la ciutat amb objectiu residu Zero. Actualment està en el 30%, molt lluny de l’objectiu a assolir en el 2020 que hauria de ser del 50%, fins assolir l’objectiu final de Residu zero. Està clar que adherir-se a la plataforma Estratègia catalana residu Zero no implica una acció real, els números no enganyen.

Parlem de la ciutat eco-saludable. La qualitat de l’aire, la disminució de la contaminació, fins i tot acústica, i les temperatures més suaus, tenen una relació directa en la creació i conservació de grans zones verdes ben distribuïdes per tota la ciutat.

Està provada la utilitat de la massa vegetal urbana i que la seva implantació coherent, amb la tria de arbrat i les plantes segons el consum hídric, triant les espècies vegetals autòctones, afavoreix la salut de tota la població. Però malauradament el nostre municipi és el tercer per la cua en la llista del estudi presentat pel Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.

Segons els valors recomanats per l’Organització Mundial de la Salut (OMS), les ciutats han de disposar com a mínim, d’entre 10 i 15 metres quadrats d’àrea verda per habitant. No obstant, s’aconsella que aquesta relació pugui arribar a  valors entre 15 i 20 metres quadrats de zona verda útil. Aquest govern no respecta l’arbrat ni les plantes del nostre municipi, perquè aquest govern les utilitza com a objectes decoratius i això els justifica quan arrenca i planta nous exemplars sols per canviar de color.

Està clar que adherir-se a la plataforma Estratègia catalana residu Zero no implica una acció real, els números no enganyen.

Aquest govern menysté el seu benestar ridiculitzant fins al límit la plantació d’arbres en jardineres mòbils que desplaça, també per motius decoratius, a la plaça o carrer que interessi per turisme o promoció, un procediment ridícul que els hauria d’avergonyir. Qui pla presenten com a gran idea de govern per acabar amb els coloms de la ciutat? Tancar i modificar les fonts públiques per matar-los de set. Es resisteixen a aplicar mesures ètiques de control perquè encara creuen que matar és la solució. A més, saben perfectament que altres espècies també veuen d’aquestes fonts.

Alhora han anat tancant fonts públiques, argumentant que no era higiènic per l’accés de gossos, gats, etc. Mentre a sotaveu es justificaven dient que veure la gent anant amb garrafes a omplir de les fonts donava mala imatge de la ciutat. Són aquella mena de comentaris que es fan als Consells d’Administració previ aclariment “això que no consti en acta”. A aquest govern li manca molta sensibilitat, cal omplir de contingut ecològic cada acció, cada regidoria, cada projecte,… i començarem a caminar en la direcció correcta.