La CUP votarà NO als pressupostos on només participa del seu 22%

El grup comarcal de la CUP al Consell Comarcal del Baix Camp votarà no als pressupostos que es debatran demà a la tarda. El principal motiu de la negativa és el fet que dels pressupostos que es votaran, la CUP només participa en la gestió del seu 22%, ja que en aquest nou mandat ha quedat exclosa dels consells d’administració de les empreses públiques que gestionen el 78% restant.

Demà a les 6 de la tarda es realitzarà el darrer Ple ordinari del Consell Comarcal del Baix Camp, en el qual es debatrà la proposta de pressupostos per al 2016, entre d’altres qüestions.

Els tres conselleres de la CUP al Consell Comarcal votaran negativament a aquesta proposta de pressupostos, ja que segons el seu portaveu Pere Campíñez, “estem votant uns pressupostos en que com a CUP només tenim accés a participar als òrgans de govern del Consell Comarcal que no arriba a gestionar ni el 30% dels pressupostos”.

I és que el pressupost consolidat del Consell Comarcal ascendeix fins a 45.443.499,37€, però el que gestiona directament el Consell només arriba a 10.416.122,08€. La resta del pressupost és gestionat per les empreses públiques i mixtes del Consell Comarcal, d’on la CUP va ser exclosa per decisió del govern comarcal.

Per la mateixa raó, la CUP tampoc votarà a favor de la Relació de Llocs de Treball, ja que al Consell hi treballen 97 persones, mentre que sumant-hi les empreses, la xifra arriba a 346 treballadors i treballadores.

Una de les altres raons de la negativa de la CUP als pressupostos, és que encara no s’ha aprovat el Pla d’Actuació Comarcal, és a dir, el document que ha de plasmar les polítiques estratègiques del Consell Comarcal per al present mandat.

Campíñez ha criticat que durant el mandat anterior no hi va haver PAC, “i ara volen aprovar uns pressupostos prorrogant el PAC de 2007-2011, el qual òbviament no reflecteix la realitat dels ciutadans i ciutadanes de la nostra comarca”. Aquest fet demostrar, a parer de la CUP, que “els pressupostos que proposa el govern no tenen cap mena de base metodològica, sinó que es fan per sortir del pas”. I, afegeix Campíñez, “que no podem construir els envans d’una casa si encara no hi ha feta les parets mestres”. Una situació que consideren “especialment greu” quan el capítol d’inversions per al 2016 augmenta en un 1646,6%.

Tanmateix, el Grup Comarcal de la CUP ha volgut posar èmfasi en que “si bé denunciem la nostra exclusió en la participació dels òrgans de govern de les empreses públiques que presten serveis a la nostra comarca, volem mostrar el nostre compromís per tal de recuperar la titularitat públic complerta d’aquestes empreses i per tal que la gestió d’aquestes esdevingui exemplar perquè en d’altres municipis on aquests serveis estan privatitzats, la ciutadania en pugui recuperar el control, siguin més barats, més eficients, els treballadors tinguin millors condicions… i hi hagi més transparència”.

 

Riudoms, 14 de desembre de 2015

Grup Comarcal de la CUP al Consell Comarcal del Baix Camp